2013-11-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-30

HOMILIA

Św. Andrzeja, apostoła
Powołanie Andrzeja.
Święty Andrzej był rybakiem pochodzącym z Betsaidy Galilejskiej. Razem ze swym bratem Szymonem osiadł później w Kafarnaum. Apostoł należał do grona uczniów Jana Chrzciciela. Jednak kiedy Jan wskazał na przechodzącego Jezusa, i gdy wypowiedział słowa: "Oto Baranek Boży", bez wahania poszedł za nieznanym jeszcze wówczas niemal nikomu Zbawicielem. Musiał, więc być człowiekiem dociekliwym i inteligentnym, skoro w ciągu zaledwie jednego dnia wspólnego przebywania z Jezusie rozpoznał w Nim Mesjasza. Według Ewangelii św. Jana, Andrzej pierwszy poszedł za Jezusem i został Jego Apostołem (J 1,3741). Później przyprowadził do Jezusa swojego brata Szymona, któremu oznajmił z radością: Znaleźliśmy Mesjasza (J 1,42). Obaj bracia zostali wezwani tym samym słowem: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (Mt 4, 19-20).
Misja Apostoła.
Wszystkie dzisiejsze czytania pełne są tajemnicy powołania, a więc Bożego wybrania: Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię. Iz 49,1b-3) Ta tajemnica Bożych planów, które są często odmienne od ludzkiego spojrzenia, ukryta jest również w dziejach dwóch braci wybranych przez Jezusa. Choć Andrzej był pierwszym powołanym przez Mistrza, to jednak to Szymon, a nie Andrzej, został liderem w gronie Dwunastu.
W tajemnicy powołania jest ukryta również misja do spełnienia. Zadanie Świętego Andrzeja, podobnie jak pozostałych Apostołów, szczególnie ujawniło się po śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa. Misję tą opisują Dzieje Apostolskie, wtedy, gdy do grona Apostolskiego wybrano Macieja w miejsce Judasza. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania". (Dz 2,21-21) Do tego zadania Jezus przygotował swoich uczniów, którzy widzieli wiele znaków cudownej działalności Jezusa. Nade wszystko, widzieli Go Zmartwychwstałego po Jego śmierci, kiedy z Nim rozmawiali, jedli i radowali się Jego obecnością. Otrzymali też moc z Nieba: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi". (Dz 1,8)
Wierność Jezusowi.
Święty Andrzej wypełnił do końca swoją misję. Jako pierwszy głosił Ewangelię w Bizancjum (uważa się, że był pierwszym biskupem konstantynopolitańskim), a następnie w miastach Azji Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abchazji i na wybrzeżach Morza Czarnego. Za swe nauki apostoł Andrzej został skazany na śmierć męczeńską. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery "X". Jest to pierwsza litera "Chrystusa" w języku greckim od , ‘Christos’ (Pomazaniec). Krzyż został później nazwany Krzyżem Świętego Andrzeja. Według tradycji św. Andrzej został ukrzyżowany w Achai. Na widok krzyża miał zawołać: "O, dobry krzyżu, od dawna upragniony, weź mnie od ludzi i zwróć mnie mojemu Mistrzowi!"
Ks. Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >