2013-11-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-29

HOMILIA

Piątek, XXIX Tydzień ZwykłyUmiejętności ziemskie i duchoweJako młody ministrant, w zakrystii wśród moich kolegów, na jednym oddechu wymieniałem jedenaście nazwisk piłkarzy różnych drużyn. Przysłuchujący się temu kapłan zapytał mnie, czy potrafię wymienić imiona Apostołów. Pamiętam, ze bardzo się wtedy zawstydziłem. Czytając dzisiejszą perykopę ewangeliczną przypomniałem sobie to wydarzenie z przeszłości. Także dzisiaj wielu rodziców, dziadków podziwia swoje dzieci, wnuków za wszechstronne umiejętności. Czy za umiejętność rozeznawania spraw Bożych także?Jezus jest trochę zawiedziony, gdyż Jego słuchacze doskonale potrafią oceniać rzeczywistości ziemskie, a mają problem z rozpoznaniem czasu Pana. Chrystus spotyka się ze ślepotą. Ludzie nie rozpoznają tego, co dla Niego jest oczywiste, to znaczy, że królestwo Boże jest blisko, co więcej potrafią patrzeć, obserwować i wiedzą, że wiatr od morza przynosi deszcz, a wiatr z pustyni upał. Chrystus mówi nam, co znajduje się w centrum woli Bożej: pojednanie z bliźnimi w drodze. Przebaczenie pozwala nam wejść w logikę królestwo Bożego, które jest blisko. W ten sposób przygotowujemy przyjście Boga. Odrzucić pojednanie, to zamknąć bramę do królestwa Bożego.Dar rozeznaniaRozum ludzki potrafi rozróżnić dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości, prawdę od kłamstwa, rzecz dobrą od lepszej, najlepszej, to co możliwe od tego co niemożliwe. Słowo Boże przez proroka Jeremiasza poucza, że także bocian zna porę swojego przylotu i odlotu: Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę. Synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna Prawa Pana (Jer 8, 7).Św. Paweł widzi chrześcijanina jako osobę zdolną do prawidłowego, zdrowego, dobrego, najlepszego rozeznania. Więcej, życie chrześcijańskie musi być ciągłym rozeznawaniem. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 2). Każdy jest zobowiązany do rozeznawania tego co powinien czynić on sam, co powinni czynić inni. Rozeznanie jest prawdziwym darem Bożym. Badać znaki czasuWspółczesny świat charakteryzujący się ogromnym zamętem, chaosem politycznym, gospodarczym, społecznym i moralnym stawia przed każdym człowiekiem konieczność dokonywania ciągłych wyborów, rozeznawania sytuacji, działających sił i duchów. Nie jest to łatwe i proste zadanie, zwłaszcza dla chrześcijanina pragnącego żyć i działać zgodnie z Ewangelią. Aby takiemu zadaniu sprostać, Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia, odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego, oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości. (KDK n.4). Znaki czasu, o których mówi Sobór Watykański II stały się przedmiotem zainteresowania Kościoła dopiero od papieża Jana XXIII, który użył tego określenia w bulli zwołującej Sobór. Jego następca Paweł VI podjął tę myśl w swojej pierwszej encyklice Ecclesiam suam i wielokrotnie do niej powracał. Także Jan Paweł II często używał tego określenia przypominając chrześcijanom naukę Kościoła wzywając do odczytywania znaków czasu, które wymagają najpierw zidentyfikowania a następnie odczytywania. Odczytywanie znaków przeznaczone jest dla wtajemniczonych, dla tych, którzy mają doświadczenie. Na czym powinien opierać się współczesny chrześcijanin pragnący odczytywać znaki czasu? Najpierw na doświadczeniu Kościoła czerpiącego swoją wiedzę na ten temat z przekazu biblijnego i bogatej tradycji.Rozpoznawanie znaków czasu polega na odnajdywaniu działania Boga w historycznych wydarzeniach, rozważanych w świetle Słowa Bożego i ludzkich doświadczeń, na szukaniu ich związków z realizacja planu zbawczego człowieka i świata. Kościół w swojej historii wypracował metodę służącą do rozpoznawania działania Ducha Bożego. Jest to rozeznawanie duchowe. Ma ono głębokie zakorzenienie w Biblii, zwłaszcza u św. Pawła.Ks. Zbigniew P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >