2013-11-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-27

HOMILIA

"Pan
Bóg nie używa słowa sukces w Piśmie Świętym".

Martin Buber

Nie
chodzi o sukcesy

Prześladowanie

Dzisiaj wszędzie
jesteśmy rozliczani z naszych zadań. W ilu procentach udało się zrealizować, co
zrobiliśmy, ile osób nawróciliśmy Ogólnie rzecz biorąc – jakie sukcesy
osiągnęliśmy. W takich momentach przypominają mi się słowa jednego z moich
braci w życiu zakonnym, który na litanię moich porażek mówił: dobrze, bardzo
dobrze, tutaj nie chodzi o sukcesy. Oby logika świata, w której nie ma miejsca
na prześladowanie, cierpienie czy odrzucenie nie przysłoniła nam przestrzeni
wiary. Oby na naszej drodze znaleźli się świadkowie, którzy nie będą myśleć
tylko w kategoriach sukcesów, ale nade wszystko w przestrzeni wierności misji,
którą powierza nam Bóg. Potrzebujemy ich, bo pragnienie sukcesu, poczucie
spełnienia jest mocno zakorzenione w naszych sercach. Jezus, który formuje
swoich uczniów nie pozostawia złudzeń. Podniosą na was ręce i będą was
prześladować. Nie na niby, nie wirtualnie, ale naprawdę. Chce pomóc wszystkim
pokoleniom, żeby się nie zatrzymały w połowie drogi i żeby nie szukały porażek
tam, gdzie jest wierność Chrystusowi.

Świadectwo

To Pan Bóg daje czas i
warunki do dawania świadectwa. Przygotowuje odpowiedni moment. Dzisiejsza
Ewangelia odsłania, że możemy zepsuć świadectwo. Przygotujemy najlepszą obronę,
najlepsze argumenty. Chcemy jak najlepiej, ale łatwo możemy zapomnieć, że
wymowę i mądrość odpowiednią na dany czas dostajemy od Boga. To On daje i
milczenie, i spojrzenie, i wybaczenie, i odpowiednie słowa. Dlatego, mimo
zakończenia Roku Wiary, ciągle widzimy, że tak jak Apostołowie potrzebujemy
nieustannie wzrastać w przestrzeni Słowa. Bo wtedy – w momencie świadectwa – nie
będziemy promować swoich sił, ale będziemy świadkami Miłości Boga, która szuka
zagubionych owieczek. Jesteśmy zaproszeni, żeby wytrwać w przeciwnościach i
doświadczyć jak Bóg przemienia ludzkie porażki w Boże zwycięstwa.

ks. Paweł R. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >