2013-11-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-23

HOMILIA

BÓG
DZIAŁA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

Kilka tygodni temu jechałem na stopa
z Pilzna do Jasła, nie musiałem długo czekać na kogoś dobrej woli. Zatrzymał
się samochód, w środku młody człowiek, gdy jeszcze wsiadałem on pyta: ,, To jak
to jest z tym waszym Kościołem.

Zrozumiałem,
że rozmowa pójdzie w kierunku oskarżania i oceniania.

Podeszło
do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i
zagadnęli Go w ten sposób.

W dzisiejszej Ewangelii saduceusze
chcą podejść Jezusa, wystawić Go na próbę, czy będzie umiał obronić Słowo Boże.
Pytają o sytuację kobiety i celebrują jej bezdzietność i wielość mężów, a
istotniejsze jest to co ta kobieta musiała przeżywać na pogrzebie swojego
pierwszego męża, później drugiego i kolejnych. Ta sytuacja wymaga by postawić
pytanie co oni zrobili by jej pomóc pocieszyć i wesprzeć w doświadczeniu bólu.

Jezus
kieruje nasze myśli w punkt najistotniejszy:

Bóg
nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Wykazuje saduceuszom, że nie znają
Pism, a jeżeli znają to nie rozumieją Bożego zamysłu jaki został w nich
ukazany. Bóg jest Bogiem żywych i daje życie, każdy kto odchodzi od Niego
umiera, w dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy tego przykład. Król Antioch chciał
zdobyć miasto Elimais, bo były w nim wielkie kosztowności, ale mu się to nie
udało. Postawa grabieżcy, krzywdziciela kończy się tragicznie:

przyszedł
na niego ciężki smutek i nawet przypuszczał, że umrze.

Bóg jest Panem czasu i historii
świata, daje nam to wszystko w posiadanie by nas uszczęśliwić, mało tego, daje
nam samego Siebie byśmy mogli zrozumieć czym jest Miłość.

Jezus
ukazuje nam jak ważna jest znajomość Słowa, które stało się Ciałem. Czytanie
Pisma Świętego, medytowanie Go, kieruje nas na poznanie, kieruje na odkrycie
Miłości Boga do człowieka. Spodziewasz się czegoś więcej?

Mój dobroczyńca z samochodu okazał
się człowiekiem spragnionym prawdy i miłości Boga. Dużo było w nim oskarżeń
wobec księży i pretensji, po jakimś czasie udało się postawić najistotniejsze
pytania o relacje z Bogiem, o poznanie Słowa Bożego. To wszystko nie było łatwe
ale najistotniejsze. Zamiast jechać 20 km, pojechał 35 km odwożąc mnie do celu
mojej podróży.

Gdy wysiadłem z samochodu
uświadomiłem sobie, że ten świat, który tak lubi rozpatrywać skandale
duchownych, woła w ten sposób o przykład życia świętego, świat potrzebuje
świętych kapłanów, potrzebuje pośredników w drodze do Boga.

ks.
Łukasz S. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >