2013-11-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-16

HOMILIA

CO POWIEDZIAŁ, TO UCZYNIŁ, I JESZCZE UCZYNI!

Bóg obiecuje i wypełnia

Bóg powiedział Abrahamowi, że wyprowadzi go z Ur do ziemi obiecanej i
wyprowadził go. Potem powiedział, że uczyni twardym serce faraona, i serce
faraona stało się twarde nie wypuszczał Izraelitów. Następnie powiedział, że
wyprowadzi Hebrajczyków z ziemi egipskiej, i wyprowadził. Potem powiedział, że
mury Jerycha runą, i runęły. Potem powiedział, że przyjdzie Zbawiciel, i
przyszedł.

Jezus prawdomówny

Mówił uczniom o sobie samym, że zostanie wydany i będzie cierpiał i tak
się stało. Mówił do wszystkich, że zmartwychwstanie, a ludzie nie rozumieli, co
to znaczy. Ale Jezus Zmartwychwstał, tak jak powiedział, i teraz już wiemy, co
to znaczy zmartwychwstać. Powiedział, że pójdzie do swojego Ojca i poszedł,
wstępując do Nieba. Obiecał Pocieszyciela, Ducha Świętego, i tenże został dany
i będzie dawany.

Co jeszcze się stanie?

Tylko jedna jeszcze obietnica została do spełnienia. Jezus powiedział, że
przygotuje nam miejsce w niebie, i tak jest na pewno. Powiedział, że pociągnie
wszystkich do siebie, i nikt nie może być wyłączony z tego zaproszenia.
Powiedział, że przyjdzie powtórnie, ostatni raz, i to przyjście Paruzja
jest pewniejsze, niż śmierć. Na wszystkich czeka Niebo. Ta obietnica właśnie
się realizuje. Kto uzna się za adresata tej obietnicy, jest niedaleko Królestwa
Bożego.

Czy Bóg będzie zwlekał w tych
sprawach?

Kto na powyższe pytanie odpowie, że tak, to niech się nawróci i prosi
Boga o wiarę. Bo troska Jezusa, wyrażona w ostatnim zdaniu dzisiejszej
Ewangelii, czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? to
naprawdę pytanie o pamięć tych cudów, które Bóg dokonał na ziemi; tych cudów,
które Bóg dokonał w moim życiu. To pamięć o obietnicach, wypowiedzianych przez
Boga i zapisanych na kartach Pisma świętego, których Bóg na pewno jak to
udowodnił na przestrzeni czasu nie zapomni i spełni je, tak jak powiedział.

Jemu nie
można nie ufać!

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >