2013-11-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-11

HOMILIA

Poniedziałek, XXXII Tydzień zwykły Zdobywać mądrość

Dziękuje Ci po prostu za to, że jesteś Bogiem

za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest
za logiczna

za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za
nerwowe

za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim
inny

za to, że milczysz.

Ks. Jan
Twardowski

że nie mieścisz się w naszej głowie

Chcielibyśmy być mądrzy. Jeśli nie możemy tego
osiągnąć to i tak myślimy sobie, że są głupsi od nas i tak się pocieszamy.
Pragnienie mądrości pojawia się w człowieku nawet bardzo małym, gdyż wynika to
z potrzeby poznawania. Małe dziecko potrafi przemieszczać się nawet na
czworakach aby coś nowego poznać, dotknąć, przyciągnąć do buzi. Na każdym
etapie rozwoju czegoś uczymy się, coś
poznajemy i dzięki temu rozwijamy się jako osoby ludzkie. Jeśli nie chcemy się
uczyć, lub nie możemy jest to okres zastoju, stagnacji. W takim wypadku nie
czujemy się dobrze i nie cieszymy się z życia, nie doceniamy też wartości
różnych darów, które posiadamy. Trzeba jednak zauważyć, że sprawa uczenia się,
studiowania i poznawania nie zawsze idzie w parze z posiadaniem mądrości.
Widzimy czasem wielu ludzi, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach, kursach,
sympozjach, a nie umieją podstawowych rzeczy aby radzić sobie z codziennością.
Możemy posłużyć się przykładem z życia Sanktuarium Matki Bożej w La Salette. Do
tego urokliwego miejsca, które znajduje się w południowej Francji, niedaleko
Grenoble, w wysokich Alpach, przybywają liczni pielgrzymi. Są oni z różnych
krajów i mówią w ojczystych językach. Aby można było ich przyjąć i opowiedzieć
o Objawieniu, Sanktuarium zatrudnia kapelanów. Oni dzięki znajomości języków
mogą przemawiać do pielgrzymów i przyjąć
ich w tym świętym miejscu objawienia się Matki Bożej. Pewien kapłan, który tam
posługiwał pielgrzymom posiadał znajomość kilku języków. To oczywiście
wzbudziło podziw u słuchaczy i bardzo go chwalili. Wtedy ten kapłan powiedział
im następującą sentencję; są ludzie, którzy władają biegle pięcioma językami
ale nie potrafią dogadać się z najbliższymi,
żoną, mężem, dziećmi czy dziadkami.

że nie
sposób Cię ogarnąć sercem

Aby
być otwartym na mądrość, potrzeba widzieć w sobie trochę głupoty. Jeśli się nam
wydaje, że wszyscy inni wokół są mądrzejsi od nas, a my jesteśmy mali i
nieporadni, choć czasem coś nam się udaje – to dobry znak. To może być
nieśmiały zwiastun mądrości. Mądrość prawdziwa jest inna niż my sobie
wyobrażamy, bo pochodzi od Boga. Bóg jest święty, Bóg jest inny niż wszystko inne. Boże drogi są inne niż
drogi ludzkie, i myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Poucza nas zatem Autor
księgi Mądrości, że mądrość Boża zstępuje z góry i jest darem od Boga. Zachęca
nas byśmy myśleli o Bogu właściwie. Moglibyśmy dopowiedzieć , aby myśleć o Bogu
w ogóle, przynajmniej chwilami, bo przecież spontanicznie myślimy o wszystkim,
ale nie o Bogu. Bóg jest życzliwy dla stworzeń i z troską patrzy na człowieka.
Jezus w Ewangelii mówi nam; już was nie nazywam sługami ale przyjaciółmi
Bądźmy więc filantropami, tymi którzy są przyjaźni ludziom. Dziś łatwiej
niektórym być przyjaciółmi zwierząt i natury niż ludzi. Mizantrop nie otwiera
się na dar mądrości Bożej gdyż nie jest podobny do Boga, który kocha każdego
człowieka.

że jesteś
tak bliski

Kolejnym krokiem w stronę mądrości jest zalecenie:
pokochajcie uczciwość, chodzi tu o postępowanie zgodne z wolą Bożą, która ma
swój wyraz w przykazaniach i nakazach sumienia. Tu szczególnie potrzebujemy
prosić Ducha Świętego aby wzbudził w nas dar bojaźni Bożej. To może pomóc nam pokonać przywiązanie do naszych planów i
kurczowego trzymania się naszej woli. To sprawi, że będziemy bardziej prawdziwi
i autentyczni gdy modlimy się w Ojcze Nasz: bądź wola Twoja jako w niebie tak i
na ziemi

Ks.
Edward Staniek profesor homiletyki z Krakowa w jednym z kazań tak napisał; człowiek,
umiejący nadać sens każdemu wydarzeniu,
które w życiu go spotyka jest człowiekiem posiadającym mądrość i jest niezwykle
szczęśliwy.

Stawajmy
często przed Bogiem w postawie ubóstwa i pragnienia mądrości i wołajmy do Ducha
Świętego aby obdarzał nas darem rozumu i
mądrości. Prośmy i zaraz dziękujemy za łaski Ducha Świętego, którymi nas
obdarza gdyż Bóg – Duch Święty niczego bardziej nie pragnie niż tego aby do nas
przyjść i przynieść dar mądrości i zbawienia.

Ks.
Zdzisław Sawka MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >