2013-11-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-10

HOMILIA

XXXII Niedziela
Zwykła, Rok C

W każdą niedzielę podczas wyznawania wiary
wypowiadamy słowa: Oczekuję wskrzeszenia
umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Czytania, które dzisiaj
słyszymy zachęcają nas do refleksji nad tą tajemnicą wiary. Łatwo wypowiadać te
słowa, ale o wiele trudniej żyć na co dzień w obliczu śmierci, która wcześniej
lub później nadejdzie.

W 166 roku przed Chrystusem król Antioch IV
Epifanes wydaje rozkaz, aby zabito siedmiu braci Machabejskich oraz ich matkę.
Wcześniej skazano na śmierć uczonego w Piśmie, starca Eleazara, który był ich
nauczycielem. Żydzi oraz pierwsi chrześcijanie podziwiali tych męczenni­ków
Izraela. Bracia Machabejscy są prześladowani i wobec próby, świadomi własnej
słabości i siły, którą otrzymują wyłącznie od Boga wypowiadają słowa
zdumiewające: Jesteśmy bowiem gotowi
raczej zginąć, aniżeli prze­kroczyć ojczyste prawa Król świata jednak nas, któ­rzy
umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do ży­cia wiecznego (2 Mch
7,1-2.9). Historia braci Machabejskich jest nie tylko zachętą do naśladowania
ich męstwa, bo skąd człowiek może mieć taką siłę podczas prześladowań?!?! Ta
historia pokazuje ich siłę w obliczu śmierci i wierność Boga, który uzdalnia
człowieka do takiego heroizmu.

Ewangelia przytacza dziwne pytanie, które
Jezusowi postawili saduceusze. Odwołując się do Prawa Mojżeszowego przedstawili
przypadek kobiety, która za życia miała siedmiu mężów, i w ten sposób pokazali,
że wiara w zmartwychwstanie jest bez żadnych podstaw logicznych i że bardzo
łatwo ją podważyć. Zmartwychwstanie odmieni całkowicie nasze życie. Nastąpi
zmartwychwstanie ciała, które zostanie uwielbione i nie będzie już podlegało
prawom fizycznym. Zmartwychwstali nie będą potrzebowali małżeństwa, aby
zapewnić zachowanie rodzaju ludzkiego. Życie zmartwychwstałych będzie inne niż
dotychczas, będzie uczestnictwem w życiu same­go Boga, gdyż są dziećmi Bożymi.

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >