2013-11-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-09

HOMILIA

W
religijności naturalnej człowiek , kierując się strachem, lękiem
o siebie, próbuje posługiwać się Bogiem dla swoich korzyści: np.
ustanie choroby, jakiegoś zagrożenia, pognębienie przeciwnika,
zyskanie jakiejś rzeczy lub sytuacji dającej mu powodzenie,
zabezpieczenie jego życia lub życia osób mu bliskich, które
kocha. Zechciejmy zauważyć, że to jest prawda również o nas, o
naszym sposobie podchodzenia do Boga i oczekiwania od Niego: skoro
jest Ojcem, skoro jest miłością, to niech mi służy. Niech spełni
to o co proszę, o co się staram, poświęcam.
W
Jerozolimie kult Boga Jedynego został również skażony interesem
konkretnych ludzi czy pokolenia kapłańskiego. Idol pieniądza
popchnął Izraelitów do posługiwania się Bogiem zamiast służyć
Jemu.
Jakie
wyjście Pan Bóg przygotował? W jaki sposób przyszedł z pomocą
swojemu ludowi i w ogóle człowiekowi? Dzięki przejściu Jezusa
Chrystusa przez śmierć do życia w zmartwychwstaniu uczynił z
ciała swojego Jednorodzonego Syna prawdziwa i jedyną świątynię w
której przebywa, żyje, działa, zbawia, leczy. Tą nową świątynią
jest Jego Kościół, Nowy Lud. Przebywa teraz w sercach wierzących
w Niego, w tej świątyni, która nie jest owocem pracy człowieka
ale dziełem Ducha Świętego. Cała rzeczywistość ludzkiego życia
jest święta, jest odkupiona, a nie tylko miejsca święte,
świątynie, w których gromadzimy się aby z Nim świętować Jego i
naszą Paschę. ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >