2013-11-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-08

HOMILIA

Piątek, XXXI tydzień
zwykły

Świat zależności

Żyjemy w świecie wzajemnych zależności różnego typu. Dzieci
zależą od rodziców, uczniowie do nauczycieli, pracownicy od pracodawców, słabsi
od silniejszych, biedni od bogatych, bezradni od zaradnych, naiwni od
przebiegłych, itp. Tego nie da się uniknąć. Samo życie.

Ta zależność jest obecna także w Kościele, bo Kościół to
rzeczywistość bosko-ludzka. Jest papież, biskupi, proboszczowie, przełożeni
zakonni różnego szczebla. Hierarchiczny ustrój jest czymś charakterystycznym w
tej wspólnocie założonej na fundamencie Apostołów przez samego Jezusa. Tobie
dam klucze Królestwa.. Cokolwiek zwiążesz, będzie związane w niebie

Świat służby

Nie przyszedłem, aby mi służono, ale by służyć. Jezus umył
nogi Apostołom, ale tez powiedział: nazywacie mnie mistrzem i dobrze mówicie,
bo nim jestem. A jednak ja Mistrz umywam Wam nogi, byście i wy tak samo
czynili.

Św. Paweł Apostoł dobrze zrozumiał te słowa i wprowadzał je
w życie, gdy głosił poganom Królestwo Boże. Ile delikatności jest w jego
listach, ile szacunku dla słuchających jego nauki, ile miłości do
współwyznawców tej samej Prawdy! Dzisiejszy fragment z listu do Rzymian jest
tego najlepszym przykładem. Z jednej strony słyszymy: jestem pewien Waszych szlachetnych
uczuć może zbyt śmiało się wyraziłem . Ale także stwierdza stanowczo: jestem
z urzędu sługą Chrystusa, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii.

A więc przewodzić w imię Chrystusa, to służyć w wierności
powierzonego sobie urzędu apostolskiego. Nie jest to łatwe, stąd potrzeba
mądrości i łaski bezpośrednio od Kyriosa, czyli Pana Wszechświata, Jezusa z
Nazaretu, który w pokorze służy do ostatniej minuty swego ziemskiego życia,
czekając na osobistą odpowiedź każdego z nas. Tak lub nie, chcę lub nie, wierzę
lub nie wierzę, przyjmuję lub odrzucam propozycję życia wiecznego z Bogiem.

Gdzie jest prawdziwa
mądrość?

Jezus daje nam przestrogę w przypowieści o tzw. nieuczciwym
zarządcy. Prawdziwie mądrym i roztropnym nie jest ten, kto umie dobrze ulokować
pieniądze w banku lub zagrać na giełdzie papierów wartościowych, nie jest ten,
kto przechytrzy przeciwnika w wojnie, użyje podstępu w traktatach pokojowych, nabierze
naiwnych chętnych łatwego zysku, itp.

Jedyna i najwyższa mądrość to zdobycie życia wiecznego. To
znalezienie się w Królestwie Bożym na zawsze. To zdobycie skarbu, który nie
przemija.

I o taką mądrość trzeba się wciąż modlić do Ducha Świętego. Do
takiej mądrości zaprasza dziś w szczególny sposób Jezus.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >