2013-11-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-07

HOMILIA

Radość znalezienia

Przypowieść o zaginionej
owcy, podobnie jak o zgubionej i o odnalezionej drachmie, stanowią dwie części
opowiadania, które pokazuje szczególne zatroskanie Boga o to, co małe,
cierpiące, zgubione i potrzebujące pomocy.

Pan Jezus w swoim
nauczaniu często wykorzystywał obrazy zaczerpnięte z życia i zwyczajów
pasterskich, ponieważ było to zajęcie wykonywane przez większość mieszkańców
Palestyny. Faryzeusze uważali pasterstwo za zawód nieczysty, dlatego mieli
trudność z utożsamieniem się z gospodarzem szukającym zaginionej owcy.

Czym charakteryzuje się człowiek, który
jest dobrym pasterzem? Troszczy się on o każdą owcę z osobna, a gdy jedna z nich
zgubi się, porzuca pozostałe mnóstwo, aby tylko ratować tę jedną. Takie
postępowanie wydaje się mało ekonomiczne, pasterz nie kieruje się jednak
ekonomią, ale dobrem każdej owcy ponieważ za każdą z nich czuje się
odpowiedzialny. Gdy zaś odnajdzie zagubioną, cieszy się niezmiernie i sprasza
przyjaciół, aby wraz z nim świętowali to radosne wydarzenie.

Podając jako przykład dobroć ludzką
Jezus chce nam przekazać pewne prawdy o dobroci Boga. Skoro człowieka stać na
poświęcenie w stosunku do owcy, która jest pod jego opieką, to czyż nie okaże
większego miłosierdzia i determinacji Bóg, gdy jedno z jego dzieci pogubi się
na swojej drodze? Jezus mówi o tym w słowach: Tak też nie jest wolą Ojca
waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych

Przypowieść o
zagubionej owcy pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy i z jakim trudem przychodzi
nam zrozumieć potęgę miłosierdzia i miłości Boga. Zawsze przedmiotem Bożego poszukiwania
byli i są grzesznicy. Jezus myśli inaczej niż my, którzy sądzimy, że ich poszukiwanie
to strata czasu, że tych ludzi nie da się zmienić.

Przypowieść o zgubionej drachmie wyraża
tę samą myśl, co przypowieść o zgubionej owcy. Łukasz Ewangelista opowiada o
tej kobiecie, która zgubiła jedną z dziesięciu drachm, stanowiących cały jej
dobytek, a także ozdobę. Kobiety nosiły bowiem drachmy nawleczone na nić na
głowie w charakterze ozdoby.

Jezus zawsze interesuje się każdym
człowiekiem i każdemu z nas daje Siebie z osobna, a nasze nawrócenie wypływa
zawsze z inicjatywy Boga.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >