2013-11-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-11-05

HOMILIA

Obdarowani i posłaniKażdego
z nas, Pan Bóg, w naszej ziemskiej pielgrzymce posyła z konkretnym życiowym
powołaniem. Posyłając obdarowywuje, aby to nasze powołanie było przez nas
dobrze realizowane. Mówi dzisiaj św. Paweł do nas: Mamy zaś według udzielonej
nam łaski różne dary: dar proroctwa , urząd diakona , nauczyciela , dar
upominania dla karcenia , dar rozdawania , bycia przełożonym . Powołanie i dary otrzymujemy w pakiecie. Idąc
drogą naszego życiowego powołania doświadczamy z jednej strony radości, pokoju
serca, a z drugiej strony różnego rodzaju trudów zmagań, czasem nawet
zniechęcenia. Czasem jest z przysłowiowej górki, a czasem pod górkę.Różnie
to odbieramy, w różny sposób w nas to rezonuje. Patrząc dzisiaj na otaczający
świat widzimy wielu ludzi załamanych, pogubionych na ścieżkach swojego życia.
Być może to też doświadczenie kogoś z nas, trudności które wydają się nie do
przezwyciężenia, niełatwa sytuacja rodzinna, jakieś nieporozumienia, kłótnie,
brak pracy. Czasem patrząc na to wszystko wydaje nam się, że nie jesteśmy temu
w stanie podołać, że to nas totalnie przerasta. Bóg
gdy powołuje to i łaski daje, tak najkrócej można powiedzieć o trosce Pana o
każdego z nas. Słowa z listu św. Pawła: Bądźcie płomiennego ducha, w modlitwie
wytrwali, czy też obraz Ewangelicznej uczty, na którą Pan nas dzisiaj zaprasza
to wskazanie źródeł z których każdy może czerpać łaski, siły potrzebne w naszej
codzienności. Jesteśmy zaproszeni do oddawania Bogu w modlitwie, w sakramentach
tego co przeżywamy. Jeśli otwieramy nasze
życie na działanie Boga, oddajemy z wiarą nasze radości i troski, to On
przeprowadzi nas przez wszystkie nasze
doświadczenia. Dzisiejsze Słowo jest zaproszeniem dla nas do takiej dziecięcej
ufności względem Boga, zawierzenia Mu.

Ks. Grzegorz MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >