2013-10-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-10-29

HOMILIA

Wtorek, XXX
Tydzień Zwykły

Gorczyca, krzew o małych nasionach, choć nie
najmniejszych, zktórych wyrasta duży krzew zdolny w ciągu jednego roku
osiągnąć nawet od 3 do 5 metrów wysokości.
Jezus w sposób przerysowany ukazuje uderzający kontrast między małymi
rozmiarami nasienia a potężnymi rozmiarami wyrastającego z niego krzewu. Sens
przypowieści jest dosyć jasny, a mianowicie mówi nam, iż królestwo Boże ma swój
początek w niepozornym głoszeniu Ewangelii przez nieliczną wspólnotę apostołów.
Ogromna siła zawarta w kerygmacie o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
jest tak potężna i przemieniająca, że ogarnia wszystkie narody ziemi.
Przypowieść ewangeliczna Jezusa zaczęła się realizować w dniu Pięćdziesiątnicy
w Jerozolimie, gdy wskutek przepowiadania Piotra przyjęło wiarę i chrzest trzy
tysiące ludzi a znaki królestwa Bożego zadziwiły mnóstwo obcych (Dz 2,1-11).

Myślimy często Królestwie Bożym jako czymś gotowym,
tymczasem jest ono ukryte w zasianym ziarnie i zaczynie, który wewnętrznie
pracując zakwasza ciasto. Królestwo, które pobudza i wzbogaca cały świat rzeczy
i osób. Przed oczyma ludzkimi małość i ukrycie mają mało do powiedzenia i
posiadają niewielką siłę przyciągania. Małość i ukrycie nie cieszą się
popularnością i są mało uznawane. Mało kto zatem będzie poszukiwał Królestwa
Bożego, które jest ukryte i małe. I na tym właśnie polega rewolucyjność Królestwa
Bożego, Bóg przechodzi w małości i ukryciu, aby zdziałać cuda i ukazywać swoje
Królestwo.

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >