2013-10-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-10-28

HOMILIA

Modli
się
całą noc, przywołuje
swoich uczniów, wybiera
spośród
nich dwunastu, nazywa
ich
apostołami.
Zbudował
na tym fundamencie Dwunastu Kościół. Co za niespotykane wydarzenie
ten Kościół Powszechny!

Dzięki
miłości jaką Bóg ma do nas, grzeszników, nie jesteśmy tymi
obcymi. Dzięki Niemu możemy siebie rozpoznać w prawdzie, możemy
też w świetle Jego miłości dostrzec, rozpoznać jako braci tych,
których nam dał we wspólnocie. Dzięki Jego miłości wiernej,
możemy być i żyć w tej wspólnocie, trwać w niej, a nie być
przechodniami, bez korzenia, bez dachu nad głową, bez relacji
z innymi ludźmi… Co więcej, mamy rzeczywistą łączność,
życiodajną relację ze świętymi, którzy żyją na ziemi i z
tymi, których dusze już są u Ojca w Niebie.

Mamy
do pomocy nauczycieli w wierze, proroków, świadków, pasterzy, mamy
niezniszczalny fundament tej wspólnoty w której Bóg Żywy jest
obecny, a fundamentem jest Jezus Chrystus. On za nas oddał życie i
zmartwychwstał, i teraz nam przewodzi w drodze do niebieskiej
Ojczyzny. Fakt, że zaprosił nas przez Chrzest do wspólnoty życia
z Nim, zmienił nasze życie, nadał naszemu życiu sens. Już nie
żyjemy w osamotnieniu, już nie chodzimy po bezdrożach, ale ukazał
nam drogę życia z wiary w Niego, Boga Żywego. A naszą samotność
grzeszników pokonał, posyłając do naszych serc Ducha Świętego,
Przyjaciela, Pocieszyciela, Obrońcę i dając nam braci i siostry.
W
święto Apostołów rozlega się Dobra Nowina o Kościele, który
Jezus zbudował na wierze Apostołów. To właśnie w Kościele Jezus
Chrystus zatrzymuje się dla nas, grzeszników, abyśmy mogli Go
spotkać, usłyszeć i znaleźć uzdrowienie z naszych chorób. Aby
dręczące nas duchy nieczyste zostały wypędzone, pokonane, byśmy
mogli Boga wielbić naszym życiem uzdrowionym Jego mocą.Bóg
w swojej łaskawości, dał mi spotkać taki Kościół.
Nie
możemy ustawać w ewangelizowaniu, bo Jezus pragnie żyć z ludźmi
i w ich sercach i dać im zakosztować Mocy Jego Miłości. Odwagi!

ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >