2013-10-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-10-26

HOMILIA

Wezwanie do nawrócenia

Od nawoływań do nawrócenia rozpoczyna
się rozdział trzynasty Ewangelii Łukasza. Wykorzystuje przy tym Jezus dwa
wydarzenia historyczne, by tym skuteczniej przekonać swoich słuchaczy o
konieczności poprawy życia.

Przypowieść o nie
owocującym drzewie figowym obrazuje cierpliwość Boga względem współczesnych
Jezusowi Żydów, a także względem wszystkich grzeszników. Nieurodzajnym drzewem
figowym jest bowiem człowiek nie spełniający dobrych uczynków. Dzięki zasługom Jezusa
powstaje nowa wielka szansa ocalenia ludzi. Zbawcza działalność Jezusa to
okopywanie, nawożenie i wszystkie inne pełne troskliwości zabiegi dokoła tego,
by bezużyteczne dotąd, skazane już na wycięcie drzewo figowe znów poczęło
rodzić owoce. Ale wykorzystanie tej szansy zależy jedynie od dobrej woli
poszczególnych ludzi. Jeśli nie zdobędą się na ową dobrą wolę, ich los będzie
podobny do tego, co spotka nieurodzajną figę: będzie już nieodwołalnie wycięta
i zniszczona.

Prośmy
Jezusa o
poznanie złości grzechu i o dogłębną świadomość jego siły.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >