2013-10-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-10-20

HOMILIA

XXIX
Niedziela zwykła. Rok C.

Walczyć na
dwa fronty.

Dzisiaj w słowie, które słyszymy widzimy Boga, naszego Ojca, który
jest obrońcą. Broni swojego ludu, broni tych, którzy do Niego wytrwale wołają.

Każdy z nas toczy swoją osobistą walkę z Amalekitą. I mogło by
się wydawać, że zwycięstwo jest naszą zasługą. Tymczasem, zwyciężamy dlatego
,że Bóg mnie broni, udziela swojej łaski.

Dlaczego Jozue zwyciężył ? Bo Mojżesz wołał do Boga. Tak naprawdę,
to jest to wojna, która toczy się na dwóch frontach. Jeden front rozgrywa się na polu fizycznym codzienność mojego
życia, powołania, pracy, obowiązków, relacji z ludźmi drugi natomiast, rozgrywa się na polu duchowym, polu mojej wiary
codzienna modlitwa, rozmowa z Panem, karmienie się Jego Słowem, Jego Ciałem,
ciągłe wołanie do Niego i proszenie o łaskę, zapraszanie Go do swojego życia.

Aby tą wojnę wygrać (stawką jest moje życie wieczność), trzeba
działać na dwa fronty – dwutorowo. Nie można odnosić zwycięstwa w codziennym
zmaganiu z życiem, jeżeli polegnie się na polu duchowym. Dlatego Jezus nas
zaprasza dziś do wytrwałości, wierności, męstwa.

Jeżeli przegrywam w życiu codziennym i to mnie niszczy i zabija,
odbierając siłę, radość, zapał, to może jest to sygnał, że przegrałem na polu
duchowym. Zwycięstwo na polu duchowym daje siłę, aby porażka na polu fizycznym
mnie nie zabiła, nie zniszczyła. Owszem, po ludzku będę odczuwał jakiś ból, ale
w sercu będzie pokój, bo wiem, że Jezus jest w moim życiu, w moim sercu.

Potrzeba nam ciągle budzić w sobie postawę wierności, wytrwałości,
męstwa, które pomogą przejść przez trudny czas, trudne doświadczenie, aby potem
doświadczyć radości ze zwycięstwa.

Tego doświadczyła kobieta, o której mówi Jezus. Mogła się
zniechęcić i odejść. Jednak była nieustępliwa. Dlatego doświadczyła obrony. A
Bóg, jak zapewnia Jezus, nie pozwoli długo czekać i weźmie swoje dzieci w
obronę. Szuka tylko w nas wiary.

Porażki w życiu codziennym niech staną się okazją, do ożywienia
gorliwości w życiu duchowym. One nam pokazują, kim jesteśmy, ale też stają się
szansą, aby na nowo doświadczyć i przekonać się, kim jest Jezus, nasz Pan i
Zbawiciel. Św. Paweł mówi: Wszystko mogę
w tym, który mnie umacnia.

Ks. Jacek G.
MS.

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >