2013-10-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-10-13

HOMILIA

Za wszystko dziękujcie Bogu.
Słowa znanej piosenki religijnej zachęcają nas do wdzięczności Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, jakimi nas Pan obdarza.
Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie,Wszystko co mam od Ciebie przecież jest,i to że jestem, że życie wciąż poznaję, dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.
Za każdy dzień, za nocy mrok,za radość mą, szczęśliwy rok, nawet za chmurne, deszczowe dni,za wszystko Panie, dziękuję Ci.
Kiedyś spotkałem człowieka niewidomego, który zadał mi pytanie: Jak ja mam dziękować Bogu, że On jest taki dobry? Nie potrafiłem odpowiedzieć mu na to pytanie, widząc jego wielką wiarę, która mnie zawstydzała. Łatwo jest dziękować Bogu wówczas, gdy życie jawi się jako błogosławieństwo i nie jest naznaczone wielkim krzyżem i cierpieniem. Kiedy zaś przychodzi przeżywać upokorzenia, chorobę niezawinioną, czy inne trudne sprawy, wówczas weryfikuje się nasza postawa ufności wobec Boga. Bł. Jan Balicki modli się w godzinie prób: Dziękuję Panie, żeś mnie upokorzył. Taką postawę wobec Boga kształtowała wiara i ufność ludzie świętych. Do takiego serca oddanego we wszystkim Bogu zapraszają słowa Psalmu 116, którym modli się Kościół:Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem: Każdy człowiek jest kłamcą.
Dzień Papieski
Dzisiaj w całym polskim Kościele obchodzimy 13 Dzień Papieski. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu za Bł. Jana Pawła II, który już wkrótce będzie kanonizowany. Tak wiele mu zawdzięczamy jako naród, Kościół i zapewne każdy z nas. Druga pielgrzymka Jana Pawła do Polski przebiegała pod hasłem: "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście". Wyrażała ona radość z odzyskanej wolności, ale także niepokój, jak ta wolność będzie dalej pielęgnowana i wykorzystana do pokonania kryzysów społeczno-ekonomicznych i moralnych polskiego społeczeństwa. Słowa papieża brzmią aktualnie także dzisiaj wobec ogromnej zawieruchy w Ojczyźnie i zmasowanych ataków na Kościół w laickich środkach masowego przekazu. Dziś zapomina się o roli tegoż Kościoła w obaleniu komunizmu i w odzyskanej wolności. To Jan Paweł II był inspiracją dla DROGI WOLNOŚCI. System komunizmu był jak trąd, który niszczy człowieka całkowicie, moralnie, duchowo i pozostawił spadku spustoszenie i zgniliznę. Słowa przytoczonej już na wstępie piosenki brzmią: jakże często wdzięczności w modłach brak. Dziś szczególnie należałoby wspominając wielkiego Papieża Polaka modlić się Psalmem 116:
Czym się Bogu odpłacę, za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
Ks. Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >