2013-10-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-10-06

HOMILIA

Przymnóż nam Wiary

Człowiek ma
w sobie tendencję, aby pomnażać dobra. Chce mieć wszystkiego dużo i w
obfitości. Poszukuje wielkiej miłości, pragnie wielu cnót i sprawności, chce też posiadać wielką
wiarę. Ujawniło się to też u apostołów. Choć widzieli znaki i cuda, które Pan
Jezus czynił wciąż nie bardzo mogli w Niego uwierzyć. Stąd prosili aby sam
Jezus dał im łaskę wiary. Na prośbę uczniów Jezus wyjaśnia, że wiara ma być podobna do ziarnka gorczycy. Wystarczy mała
wiara, bo z niej wyrastają wielkie sprawy. W dodatku wiara nie zależy tylko od
człowieka lecz jest darem łaski Bożej. Pan Bóg przychodzi z darem wiary
pierwszy i ofiaruje się tym, którzy tego pragną.

Piękno wiary.

Życie i istnienie
z wiarą w Boga jest inne niż istnienie bez wiary. Cokolwiek nas wtedy
spotyka przeżywamy to jako opatrzność Bożą. Mamy pewność albo przynajmniej tak
się staramy to rozumieć, że nie jesteśmy sami. Papież emeryt Benedykt XVI,
powiedział do swoich rodaków w
Niemczech; wierzący nigdy nie jest sam, jest z nim Bóg i aniołowie i święci

Troska o wiarę.

Księga
Przysłów wyraża sentencję; każdy trud przynosi zysk Aby mieć piękny ogród
trzeba podlewać i dbać. Wysiłek budowy domu jest wielki i kosztowny. Utrzymanie
kondycji fizycznej czy intelektualnej wymaga ciągłego treningu. O wiarę też trzeba mieć troskę i ciągle
zaczynać od nowa. Nikt nie ma wiary na stałe. Wciąż się ona zmienia i przekształca.
Najczęściej jest mniejsza niż byśmy sobie tego życzyli. Jednak Ewangelia uczy
nas że wiara ma być mała, bo wtedy potrzebujemy łaski Pan Jezusa i pokornie Go
o nią prosimy. Ta postawa ubóstwa i braku bardzo się Bogu podoba i przychodzi z
pomocą tym, którzy Go wzywają za słowami psalmisty: biedak zawołał i Pan go
wysłuchał.

Wołajmy zatem
co dzień do Pana prosząc Go o łaskę wiary. Wyznajmy ją słowami i uczynkami. W
tej pracy i trudzie wciąż pamiętajmy, że
Bogu zależy aby nasza wiara przenosiła góry.

Ks. Z.
Sawka MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >