2013-09-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-09-20

HOMILIA

Ekipa Jezusa

Czytając
dzisiejszy fragment Ewangelii można by śmiało nazwać dzisiejszym językiem współczesnym: Ekipa Ewangelizacyjna Jezusa. Ekipa, która najpierw sama
doświadczyła obecności Jezusa poprzez łaskę nawrócenia dana przez Jezusa teraz
wspomaga Go w Jego głoszeniu Dobrej Nowiny. Apostołowie, którzy poprzez wybór
Jezusa stali się pierwszymi świadkami Bożej Miłości byli świadkami działania
łaski Bożej tam gdzie Jezus był obecny. Kobiety, które szły z Jezusem nie tylko
mu towarzyszą, lecz usługują ze swego mienia. Dzięki temu mają one również
swój udział w Ewangelizacji. Fakt ten wyprowadza kobietę z zapomnienia oraz
pogardy. Stawia ją obok Jezusa i Jego Apostołów. Inaczej mówiąc również kobieta
została powołana do Królestwa Bożego, do niej jak i do wszystkich została
przyniesiona Dobra Nowina przez Jezusa.

Jezus a Kobiety

W
ewangelii św. Łukasza znajdziemy piękne portrety kobiet, które miały swoja rolę
w głoszeniu Dobrej Nowiny np.: Elżbieta matka Jana Chrzciciela; prorokini
Anna, wdowa z Naim, niewiasty towarzyszące podróżom misyjnym Jezusa, niewiasta błogosławiąca
Matkę Jezusa, Marta i Maria, niewiasty współczujące na drodze krzyżowej, kobiety trwające pod krzyżem aż po grób,
pierwsze niewiasty zobaczyły pusty grób. Wśród tych postaci na pierwszy plan
wychodzi Maryja – Matka Jezusa. W opisach Ewangelii św. Łukasza znajdziemy: zwiastowanie,
nawiedzenie, ofiarowanie Jezusa w świątyni.

Na koniec

Również
i dzisiaj Jezus uwalnia, podnosi i rehabilituje człowieka. Uczy szacunku do
każdego człowieka: mężczyzny i kobiety. Wzywa mężczyznę i kobietę do ekipy
ewangelizacyjnej, której zadaniem jest żyć z Jezusem i dzielić się Nim z każdym
potrzebującym pokazania drogi do Jezusa.

Ks.
Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >