2013-09-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-09-16

HOMILIA

Oparcie na pośrednictwie

Modlitwa za wszystkich

Apostołowi Pawłowi nic nie
przeszkadza w realizacji swojego zadania nauczania. Jest pewny, że może polegać
na Bogu, któremu zaufał bezgranicznie. Źródłem jego siły jest wiara w Jezusa
Chrystusa; celem: każdy człowiek, któremu chce przedstawić perspektywę
przyjaźni z Bogiem. Nie dziwi więc jego zachęta do tego, aby modlić się nawet
za tych, którzy sprawują władzę. My, Polacy, dobrze wiemy, co oznacza mieć
władzę nad nami. Dla nas to bardzo często był najeźdźca, zaborca, okupant, a w
najlepszym wydaniu sprzedawczyk. Dlaczego się więc modlić za rządzących,
wszystkich? Jest to bowiem rzecz dobra i
miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest to trudne, gdyż nie ma
tutaj sprawiedliwości. Po co to robić? W imię prawdy, że może nasze modlitwy w
języku polskim ocalą tych, którzy byli naszymi ciemiężycielami przed straszną
karą ich potępienia. My, Polacy, pośredniczymy w dziele miłosierdzia Boga. To
On nas tutaj postawił, abyśmy umieli kochać bezwarunkowo. Trudna jest ta
postawa, ale Polska nie jest odizolowaną wyspą, tylko krajem na skrzyżowaniu

Wiara setnika

Codziennie wierni, uczestniczący
w Eucharystii, wypowiadają jego słowa: Panie,
nie jestem godzien To zawierzenie Bogu mojego losu przez pośrednictwo
znaku chleba, osoby kapłana. Bóg tak sobie zaplanował nasze życie, że ma ono
być oparte na zaufaniu do tego, co Bóg wokół nas stworzył. Nauczyliśmy się niektórych
zastosowań praktycznych wiedzy o świecie, który nas otacza, ale zasadniczo
istniejemy w Jego Boga otoczeniu. On wszechświat zna doskonale, my go
poznajemy pomału, stopniowo. Trzeba dać więcej miejsca Bogu w komunikowaniu nam
swojej miłości. Bo tylko człowiek robi rzeczy dobre lub złe. Bóg zawsze robi
rzeczy dobre, nawet wtedy, kiedy człowiek nazywa je złem: choroba, ból,
cierpienie, śmierć, niewiedza, niedostatek, itp. to zrządzenia Bożej
Opatrzności. Mają sens.

Całe otoczenie człowieka mówi, że
Bóg jest dobry, i że kocha. Dlatego świat jest dobrym pośrednikiem
komunikowania miłości Boga do człowieka. Przecież sam Syn Boży wybrał ten nasz świat na 33 lata swojego pobytu. To dzięki Jezusowi, Pośrednikowi wszystkiego, w tym Bożym świecie nawet śmierć nie
jest zła

Wierzysz w to?

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >