2013-09-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-09-10

HOMILIA

Wyzuci z grzechu, z
niewoli, ze śmierci
Jaką rzeczywistość
nosimy w sobie, jako ochrzczeni? Św. Paweł ogłasza: jako
razem
z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. Jezus
się utożsamił się z każdym z ludzi. I ten kto Jemu wierzy,
otrzymuje w Nim nowe życie. Ja
byłem w Chrystusie, kiedy schodził do grobu i kiedy wyszedł żywy
z niego. Jego zwycięstwo, Jego życie jest moim zwycięstwem, moim
życiem –
pisze jeden z autorów.

Jezus daje mi Kościół
Pan Jezus powołuje do
wspólnoty Kościoła i jest to wspólnota apostolska. I wcale nie
chodzi o bycie doskonałymi, bez słabości, bo nie na nas opiera się
ta budowla. Tym, Który spaja, cementuje, daje życie, jest Jezus
Chrystus. Od nas oczekuje przede wszystkim, abyśmy cenili sobie dar,
który nam ofiarował, tj. życie Boże w nas.
Bardzo potrzebujemy,
szczególnie dzisiaj, tej Dobrej Nowiny, tego Kerygmatu, który ma
moc ożywić, wzniecić wiarę w nas i dać moc do życia zgodnego z
naszym wszczepieniem w Chrystusa.
Nieodżywiana w nas łaska
Chrztu, słabnie i nie jest w stanie uczynić z nas świadków
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Pozwólmy, aby Słowo
przemówiło do naszych serc: Czy jestem
apostołem w moim środowisku, w rodzinie, w pracy, w mojej
modlitwie? Czy jestem świadomy, że Jezus czegoś oczekuje ode mnie
i mnie posyła? Prawdziwy apostoł nie
zawładnia nikim, nie przyciąga do siebie samego przeciwnie,
przyciągnięty przez Jezusa, sam kieruje drugiego ku osobistemu
spotkaniu z Nim.
ks. Antoni S. ms

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >