2013-09-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-09-01

HOMILIA

XXII Niedziela
zwykła. Rok C.

Uczta, którą dzisiaj widzimy jest czasem spotkania, świętowania
pełnego radości jak też wyrazem szczerych uczuć i miłości wobec zaproszonych
gości. Jezus wiele razy pozwalał zapraszać się na ucztę przez różne osoby.
Bogate czy biedne, nie bacząc na ich pochodzenie czy status społeczny.

Jednak by tak było, potrzeba pokory, prostoty, skromności ze
strony tych, którzy są zaproszeni jak i tych, którzy zapraszają. Wtedy spotkanie
będzie owocne.

Jezus, który zaprasza nas na Ucztę każdego dnia, staje wobec nas w
wielkim uniżeniu i pokorze dając nam swoją miłość. Chcąc doświadczyć Jego
miłości, potrzeba nam przyjąć również taką samą postawę. Wtedy uczta będzie
prawdziwym spotkaniem osób.

Ks. Jacek G.
MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >