2013-08-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-08-18

HOMILIA

XX Niedziela zwykła, rok COgień piekielny czy Boży?Ogień
Ogień w jest symbolem, który w Biblii
jest mocno związany z obrazem końca świata. Apokaliptyczne wizje
końca świata ukazują pochłoniętą ogniem, rozpadającą się
ziemię kres doczesnej rzeczywistości. Ten ogień również
ukazuje udrękę ludzi, którzy zostają na zawsze oddzieleni od
Boga. Z drugiej strony gwałtowne zjawiska i buchający ogień
towarzyszyły Mojżeszowi, gdy otrzymywał od Boga tablice przymierza
na górze Synaj. Do dzisiaj pismo hebrajskie przypomina płomienie
ognia. Nie przypadkowo również w czasie Pięćdziesiątnicy Duch
Święty, który spoczął na zgromadzonych w wieczerniku apostołów
przybrał postać języków ognia. W ten sposób cała scena
nawiązywała właśnie do przekazania prawa na Synaju. W wieczerniku
apostołowie otrzymali nowe prawo, którego litery już nie były
wyryte na kamieniu ale zostały zapisane w ich sercu. Bóg
przychodząc do nas przynosi ogień, który niszczy, ale który jest
niezbędny.
Ogień, który
oczyszcza
Księga proroka Malachiasza tak mówi o
ogniu, który przynosi Bóg:

Albowiem On jest jak ogień złotnika
i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i
oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak
złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.
(Ml 3,2-3).

Bóg przynosi ogień
by zniszczyć to, co jest bezwartościowe i by wydobyć na jaw to, co
najcenniejsze i może właśnie dlatego to dla nas takie trudne.
Obraz ognia, który niszczy świat przy jego końcu budzi lęk, ale
ten lęk mówi nam o tym, co człowiek uznaje za wartość, a co jest
bezwartościowe w oczach Boga. Za każdym razem gdy Bóg odbiera nam
coś, co stało się dla nas najważniejsze, a co nie ma wartości
wiecznej doświadczamy tego, że nasz świat się rozpada. Jeśli
ktoś zbudował swoje życie na pieniądzach, to bankructwo będzie
dla niego jak ogień, który niszczy cały świat. Życie bez
pieniędzy jest dla takiego człowieka całkowicie pozbawione sensu,
jest niemożliwe. Jeśli najważniejsze w życiu jest żebyśmy byli
zdrowi, to choroba, kalectwo lub starość sprawiają że życie
zamienia się w piekło. Za każdym razem przyjście Boga niszczy
idole, wokół których obraca się nasze życie.
Wyzwalająca prawda
To, co jest
najcenniejsze w naszym życiu i co stara się wydobyć Bóg to
miłość. Jesteśmy stworzeni, żeby kochać. Ale grzech sprawił,
że kochać nie potrafimy. Ciągle budujemy wokół siebie iluzję
doskonałości, by ubarwić, podretuszować swój wizerunek i w ten
sposób zaskarbić sobie miłość innych. W gruncie rzeczy nie tyle
chcemy tracić swoje życie dla innych co szukamy swojego życia w
tym by inni o nas dobrze myśleli. Również tutaj przyjście Jezusa
jest jak ogień. Bóg niszczy pozory, którymi się otaczamy jedynie
po to, by pokazać nam, że choć nie zasługujemy na Jego miłość
to jednak On nas kocha.
xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >