2013-08-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-08-04

HOMILIA

XVIII Niedziela
Zwykła, Rok C

Podejrzana wolność

Słowo Boże poprzedniej niedzieli przypomniało
nam, że wyłącznie poprzez modlitwę człowiek nawiązuje relację z Bogiem. Zaproszenie
do modlitwy Dzisiaj Bóg pragnie, abyśmy zrozumieli, iż nawet jeśli świat
został stworzony dla człowieka, i człowiek działając własnymi siłami czyni
sobie ten świat poddanym, to jednak nie może on pozwolić na panowanie egoizmu i
pożądliwości. Człowiek ma szukać jedynie tego, co najważniejsze przed Bogiem!
Człowiek ma szukać wolności od dóbr materialnych! A to znaczy, że człowiek jest
bardzo często nimi zniewolony. Słyszałem jak ktoś mówił, że jest uzależniony od
alkoholu, że był uzależniony od narkotyków, że jest uzależniony od seksu, że
jest uzależniony od Internetu czy gier komputerowych. Ale jeszcze nigdy nie
słyszałem, żeby ktoś przyznał się, iż jest w niewoli pieniądza i dóbr
materialnych. Podejrzane, że wszyscy uważają się za wolnych Może dlatego
Jezus często dotykał tej kwestii

Podążanie za marnością

Marność nad marnościami, powiada Kohelet,
marność nad marnościami, wszystko marność. Faktycznie rzeczy należące do
świata stworzonego nie dają pełnego bezpieczeństwa, przemijają w jednej chwili.
Nawet jeśli ktoś pracuje z oddaniem przez całe życie będzie musiał zostawić
wszystkie swoje dobra innym, którzy nie musieli natrudzić się, aby je otrzymać.
Jest marnością, w świetle wiary, liczenie wyłącznie na dobra materialne. Księga
Koheleta to księga kontestacji, w której człowiek jest zaproszony do poszukiwania
w swoim życiu wyłącznie rzeczy, które należą do nieba podczas gdy człowiek jest
pochłonięty głównie rzeczami ziemskimi; człowiek zapomina, iż został stworzony
po to, aby realizować plan, który ma go doprowadzić do życia wiecznego z
Bogiem.

Poszukuj i nie żyj iluzją

Święty Paweł zaprasza do poszukiwania tego,
co w górze i pozostawiania tego, co należy wyłącznie do ziemi. Zaprasza nas
także, aby się wzajemnie nie oszukiwać ponieważ nowy człowiek, którego
przyoblekliśmy poprzez chrzest żyje wyłącznie w Chrystusie, przy dobrach
materialnych nie może utrzymać tego życia. Współczesny człowiek często żyje
iluzjami a powołaniem chrześcijanina jest dawanie świadectwa o tym, co
najistotniejsze.

Jezus strzeże wolności człowieka

Jezus w Ewangelii odrzuca rolę sędziego w
sprawach ludzkich; taką rolę chce Mu ktoś wyznaczyć między dwoma braćmi, którzy
toczą spór o spadek. Chrystus przyszedł na świat, aby pomóc nam zrozumieć
miłość jaką Bóg ma do nas. On daje nam przykazanie miłości, które uzdalnia do
dzielenia się między braćmi; On daje nam przykazanie miłości nie po to, aby
powiedzieć kto ma rację między braćmi, którzy złoszczą się z powodu pieniędzy.
Moje życie nie zależy od pieniądza, oto przesłanie Jezusa! Posiadanie jest
zawsze ograniczeniem, przede wszystkim ograniczeniem wolności. Jezus upomina,
ponieważ bogactwo jest zafałszowaniem rzeczy i fałszuje relacje między ludźmi.
Jezus nie piętnuje bogactwa, ale człowieka, który czyni z bogactwa swojego
jedynego boga. Jezu, który stałeś się ubogim pociągaj mnie do siebie, abym już
niczego nie pragnął i żył jedynie Tobą!

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >