2013-08-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-08-03

HOMILIA

Instytucja
roku jubileuszowego w Izraelu miała na celu niwelowanie
nierówności społecznych zaistniałych na skutek niesprzyjających
wydarzeń. Raz na 50 lat, rok jubileuszowy miał być rokiem wolności
w pełnym tego słowa znaczeniu. Uzasadnieniem jest Bóg Izraela,
który nadaje rytm pracy i odpoczynku swojemu ludowi, który pragnie
obdarzyć Izraela ostateczny wyzwoleniem. Jest ciekawe, że rok
jubileuszowy nie utrzymał się jako instytucja w życiu
rzeczywistym, realnym Izraela. Być może dlatego Izrael nie był w
stanie wprowadzić roku jubileuszowego, bo tylko Bóg jest w stanie
dać prawdziwą wolność człowiekowi i tylko On pozwala być wolnym
naprawdę. Człowiek, niestety wyrządza krzywdę jeden drugiemu.
Nie kieruje się bojaźnią Boga. Takim postępowaniem, ogłasza
wokół, że Bóg nie jest Panem i Bogiem dla niego.

Rozerwać
więzy niewoli duchowej rozerwać pęta niewoli nałogu, opinii
innych, sądów innych ludzi,rozerwać
pęta niewoli jaką jest własna pycha, egoizm, własny rozum. To
wszystko powstaje w sercu grzesznika, który, gdy ma władzę nad
drugim, potrafi drugiemu zgotować niewolę polityczną, społeczną,
uczynić go swoim niewolnikiem, zakładnikiem swoich egoizmów …
Te
rzeczywistości sprawiają, że człowiek żyje w śmierci.
Bierzemy udział w tej śmierci krzywdząc drugiego i doświadczamy
jej gdy bliźni nas krzywdzi. Pan Bóg jasno daje poznać, że nie
chce tego, abyśmy sobie wzajemnie wyrządzali krzywdę. Nie
będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał
Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz! Nieraz czynimy zarzuty, że
wiara w Boga niczemu nie służy. Tymczasem to ze względu na Pana
Boga mam postępować tak jak On z nami postępuje. Potrzeba nam daru
bojaźni Bożej.
Śmierć,
dzięki Jezusowi Chrystusowi została pokonana, jej pęta zostały
rozerwane, unieszkodliwione, bo człowiek dzięki Jezusowi
Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu może przejść przez
śmierć do Boga. Od Zmartwychwstałego otrzymuje Ducha Świętego,
który obdarza wolnością do kochania drugiego. A to jest Prawdziwe
Życie: móc kochać drugiego takim jaki on jest!
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >