2013-07-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-07-13

HOMILIA

Sobota XIV tygodnia zwykłegoNie bójcie się
Nie bójcie się to jedna z
najkrótszych i najważniejszych lekcji Jezusa, Syna Bożego. On zna
serce człowieka i wie, że lęk to codzienne doświadczenie ludzkie.
On wie, że zagraża nam ZŁY, który chce nas oderwać od Boga.
Odruchowo wycofujemy się wobec wszystkiego,
co jest niebezpieczne i budzi odrazę, co jest ciemne i nieznane, co
pozbawia tchu i paraliżuje… Taką naturę ma przede wszystkim ZŁY,
to znaczy Diabeł. ZŁY jest śmiertelnym wrogiem człowieka.
Podwójnym wrogiem: zagraża nie tylko ciału, ale chce zniszczyć
człowieka u samych korzeni, w samym jego rdzeniu to znaczy w jego
przynależności do Boga. ZŁY chce zniszczyć duszę człowieka.
Wszystkie inne motywy strachu są małe w porównaniu ze ZŁYM.
Rozsądek może nam pomóc uniknąć
choroby czy spotkania z wrogiem, rozum pouczy nas, aby nie kupić
przeterminowanej żywności czy właściwie używać elektryczności,
ale jaka jest właściwa obronawobec ZŁEGO, które zagraża? O tym
mówi dzisiaj liturgia Słowa Bożego.Jezus Chrystus wyraźnie uczy
nas, że żaden człowiek, żaden chrześcijanin nie jest w stanie
uniknąć walki ze złem. Przyjął jednak tę walkę sam Jezus
Chrystus, umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić. Zawierzył
całkowicie Ojcu Niebieskiemu, dlatego zwyciężył dla nas zło, śmierć
i cierpienie! Kto wezwie Imienia Bożego, kto wyzna jego Imię przed
ludźmi, pokona nawet śmierć. Miłość Chrystusa jest
skałą, na którą chroni się Jego uczeń. Duch Chrystusa daje
cierpliwość, męstwo, prawdę, pokój, przebaczenie, pojednanie…
to wszystko, co potrzebne, aby w życiu stawić czoła Złemu. Dlatego nic
nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusa.
Bójcie się
Jest jednak w dzisiejszej Ewangelii
także Słowo bójcie
się. Bójcie
się Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Tym,
który ma władzę strącić do piekła jest tylko Bóg. Piekło
zarezerwowane jest tym, którzy swoje życie zamknęli na Boga.
Siebie samych i swoje upodobania ukochali tak dalece, że pogardzili
Bogiem!
Bój
się Boga to tradycyjne wyrażenie w naszym polskim języku.
Przywołuje do opamiętania, kiedy człowiek przestał liczyć się z
tym, co dobre i święte. "Bój się Boga" woła o bojaźń Bożą, która nie ma nic
wspólnego ze strachem, ale jest pełnym miłości drżeniem, aby nie
dotknąć czy naruszyć tego, co najpiękniejsze, najdelikatniejsze,
najświętsze…
Panie,
upodobnij mnie do siebie! Udziel mi Ducha świętej bojaźni. Kiedy
uderza zło, Twoje Imię niech będzie moją twierdzą!ks. Andrzej Z. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >