2013-07-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-07-10

HOMILIA

XIV
Tydzień Zwykły, Środa
10
Lipca 2013 r.
Nigdy
nie wiesz w jaki sposób Pan Bóg poprzez wydarzenia pragnie ci
pomóc. Czy bracia Józefa mogli przypuszczać, że głód, że
wyprawa do Egiptu po zboże jest w zamiarach Bożych ratunkiem dla
nich? Czy mogli przypuszczać, że grzech, który popełnili przeciw
rodzonemu bratu, Pan Bóg przemieni na ratunek dla nich? Ale Pan Bóg
uczynił to ze względu na słowo, które dał Abrahamowi.
Samego
Józefa również prowadził drogami, po ludzku, niezrozumiałymi.
Józef, dzięki temu w jaki sposób Pan Bóg z nim postępował,
osiągnął mądrość serca. Nabył przede wszystkim bojaźni Bożej,
bardziej cenił sobie Słowo Boga niż zaszczyty czy uciechy życia.
Dlatego będzie umiejętnie prowadził braci do skruchy serca, do
tego, aby byli zdolni przyjąć przebaczenie.
Przenosząc
tę prawdę na nasze życie otrzymujemy dobrą nowinę dla nas: Bóg
jest wierny samemu sobie i temu co przyrzekł w momencie, gdy
zawierał z nami przymierze we Krwi i Ciele swojego Syna, Jezusa
Chrystusa.
Dla
nas bieżące wydarzenia, doświadczenia często nie mają sensu
ale Pan Bóg wie dokąd nas prowadzi. Wie też czego nam tak naprawde
potrzeba. Nam potrzeba światła wiary, abyśmy mogli Panu Bogu
zaufać, zdać się na Niego. Po pewnym czasie jeżeli pozwalamy
się Bogu prowadzić dostrzegamy to, czego Pan Bóg od nas
oczekuje. Jeden warunek jest tylko: nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię.
To do nas jest posłany z Dobrą Nowiną Kościół, w którym Jezus
obdarzył pasterzy władzą nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali
i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >