2013-06-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-17

HOMILIA

Poniedziałek, XI
Tydzień Zwykły

Być w świecie sługami Chrystusa

Od dwóch tygodni, w
codziennej liturgii, towarzyszy nam Drugi List do Koryntian, który jest jednym
z najbardziej osobistych tekstów Apostoła Pawła. Musi on bronić się przed
fałszywymi apostołami i pozostaje przede wszystkim wiernym sługa Chrystusa mimo
prześladowań, niezrozumienia i przeciwności różnego typu. Dzisiejszy ukazuje
nam wzruszającą listę wysiłków podjętych przez św. Pawła. Każdy z nas , jak
Koryntianie zostaje zachęcony, by nie przyjmować na próżno łaski Bożej, którą
zostaliśmy obdarzeni podczas chrztu i ustanowieni współpracownikami Chrystusa i
Jego posłańcami tam, gdzie żyjemy w jakimkolwiek momencie. Ponieważ właśnie teraz jest czas pomyślny, czas
upragniony. Zbawienie Boga objawia się także poprzez naszą czystość, wierność,
mądrość, dobroć, szczerą miłość, słowo prawdy, sprawiedliwość, ubóstwo, radość
Stałość jest jedną z tych postaw poprzez którą jesteśmy rozpoznawani jako
prawdziwi słudzy Boga w świecie.

Nadstaw drugi
policzek

W życiu codziennym, także w dojrzewaniu do
wiary, często pojawia się logika: jeśli
ty mi dasz to i ja ci dam; jeśli ty
mi nie dasz, nie dam ci i ja. Jeśli będziesz wobec mnie agresywny, odpowiem ci
tym samym Jezus dzisiaj woła nas do złamania tej logiki i podjęcia
zupełnie innej i nowej. Miłość jest za darmo, mogę odpowiadać dobrem na zło,
które mnie dotyka i w ten sposób brać udział w logice darmowości, której
doświadczyłem i doświadczam od Boga. Nadstawienie drugiego policzka jest nie
tylko okazją do pomocy bliźniemu, ale przede wszystkim czyni z nas ludzi
zdolnych do przyjęcia i przekazywania stylu
Boga, który zawsze wygrywa ponieważ nawet wobec znaków śmierci daje życie.
Jeśli nawet przeciwnik nas nie przyjmie, to i tak nasza propozycja jest zwycięstwem. Jeśli dostosujemy się do
nienawiści i przemocy nie tylko tracimy okazję pomocy bliźniemu, ale przede
wszystkim my sami nie doświadczymy prawdziwej wolności.

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >