2013-06-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-15

HOMILIA

Sobota, X tydzień
zwykły

Chrześcijanin a
historia

Jest takie przysłowie, które mówi: Historia magistra vitae
est, czyli historia jest nauczycielką życia. Człowiek, który nie zna i nie
pamięta o swojej historii, o przeszłości, traci tożsamość i gubi się w
rzeczywistości, w której żyje aktualnie. To prawda. Ale także prawdą jest, że
nie można żyć tylko przeszłością, wspomnieniami, itp. Chrześcijanin to ktoś,
kto zna, szanuje, kocha swoją historię życia, ale także historię swojego
wybrania, odkupienia i przeznaczenia do wieczności. Jednak żyje
teraźniejszością, dniem codziennym, tym nieustannym hodie.

Genialne wyczucie św.
Pawła

Dzisiejszy fragment z listu św. Pawła do Koryntian jest
genialnym okryciem, o co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie. Należy on do
najpiękniejszych, napisanych pod wpływem Ducha Świętego tekstów Apostoła
Narodów. Nie sposób cytować całego fragmentu. Po prostu trzeba go czytać wiele
razy i dać się porwać temu żarowi ducha, temu entuzjazmowi, polotowi, intuicji,
szaleństwu, do jakiego wzywa wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa wszech
czasów, a wiec także Ciebie i mnie. Teraz, dzisiaj, kiedy czytam te natchnione
słowa.

Zaproszenie

Do czego zaprasza mnie dziś św. Paweł? Do nieustannego
wychodzenia z siebie, ze swoich przyzwyczajeń, utartych szlaków, przesądów,
projektów na życie, recept na uzdrowienie świata, Kościoła, rodziny, słowem
innych. Do poddania się wiatrowi Ducha Świętego, który wieje tam gdzie chce i
szum jego słychać. Do odwagi rzucenia się w objęcia Boga Ojca, do przylgnięcia
do jedynego Zbawiciela świata i najlepszego Przyjaciela i Przewodnika na drodze
do życia wiecznego, a w końcu do tego, by pozwolić się prowadzić Duchowi
Prawdy, bo tylko Ona nauczy nas mówić i działać zgodnie z poleceniem Jezusa z
dzisiejszej Ewangelii: niech Wasza mowa będzie tak, tak; nie, nie. A co nadto
jest od Złego pochodzi.

Modlitwa

Boże, naucz mnie żyć
tylko dla Ciebie, który w swoim Synu oddałeś za mnie życie, by dać mi życie
wieczne. Daj mi odwagę żyć nowością Ewangelii, płynącą z mocy Twojego Ducha
Świętego. Pomóż uwierzyć, iż to Ty i tylko Ty odpuszczasz mi grzechy, jednasz
ze sobą w Kościele i przez Kościół. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >