2013-06-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-14

HOMILIA

Piątek, X tydzień zwykłySzóste przykazanieCzłowiek rodzi się i wychowuje w określonym środowisku. Zwykle też chętnie zachowuje i pielęgnuje zwyczaje i obyczaje, które w nim zastał i uznał za swoje. Natomiast do innych wartości i postaw, często odnosi się negatywnie, uważając błędnie, że to, co swoje jest dobre, a to, co obce jest złe. W dzisiejszej Ewangelii Jezus, mówiąc o szóstym przykazaniu, zwraca uwagę, że postawa ta nie zawsze jest słuszna. Złe może też być to, co jest nasze, uświęcone tradycją. Prawo pozwalało oddalić żonę. Mężowie nawet złe intencje usprawiedliwiali tradycją ojców, wykorzystując do tego swoją uprzywilejowaną pozycję społeczną. Jezus nie podziela ich postawy. Ostro występuje przeciwko tradycji, która naruszała godność kobiety, zwłaszcza żony i matki. Nie dopuszcza też żadnych wyjątków dla tzw. małżeństw nieudanych, dla nieszczęśliwych żon i mężów. Stawia sprawę jasno i bezwzględnie. Wzywa do przywrócenia w życiu społecznym, także małżeńskim i rodzinnym, zamysłu Boga Stwórcy.Św. Jan od Krzyża napisze: Więcej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, których możesz dokonać. Idąc za ta myślą trzeba stwierdzić jasno, że tylko człowiek czysty będzie zdolny do owych dzieł największych.Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >