2013-06-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-11

HOMILIA

Św. Barnaby, Apostoła
Wspomnienie obowiązkowe

Wtorek, 11
czerwca 2013 r.

Jedyna
Sprawiedliwość!

Promieniejący podobieństwem

Wszyscy wymienieni we fragmencie Dziejów Apostolskich,
(m.in. kolorowi, jak Szymon-Niger; dawni prześladowcy, jak Szaweł; namaszczeni
specjalnym powołaniem przez Ducha Św., jak Barnaba i Szaweł) są świadkami, jako
prezbiterzy i nauczyciele, nowej synagogi żydowskiej. Promienieją swoją
radością posiadania Jezusa tak mocno, że postronni mieszkańcy Antiochii nazywają
ich Chrysto-podobnymi, czyli chrześcijanami. To oni, żyjąc w tym świecie, myślą
kryteriami świata ponad tym światem. Praktycznie są szczęśliwi, bo w ich życiu
wypełniają się wszystkie błogosławieństwa

Sprawiedliwość Boża

Jednak dzisiejsza liturgia, cytując Psalm 98, wyróżnia
sprawiedliwość: Pan okazał swoje
zbawienie, na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. Nawet gdyby nie
było innych słów, innych nauk Jezusa, to samo ogłoszenie obecności na Ziemi
jedynej obowiązującej sprawiedliwości pochodzącej z Nieba by wystarczyło wszystko
inne stało by się zbędne. Po co komentować coś oczywistego: jeżeli Boża
sprawiedliwość jest odniesieniem dla wszystkich sprawiedliwości świata to śluby
zakonne są komentarzem, przyrzeczenie małżeńskie jest komentarzem i cuda są też
komentarzem.

Znaki Bożej sprawiedliwości

Te znaki wymienia dzisiejsza Ewangelia: bliskość
Królestwa Bożego, uzdrowienie chorych, wskrzeszanie umarłych, oczyszczenie
trędowatych, wypędzanie złych duchów, brak nadmiernej troski o dobra,
świadomość dobrze wykonanej pracy i życzenie pokoju wszystkim. Wystarczy tylko
uwierzyć, że to Bóg kieruje światem, moim życiem, nawet nie mając żadnych
kłopotów z moją słabością. Wtedy obowiązują Jego zasady i Jego sprawiedliwość,
która prowadzi nas do podobieństwa do Jezusa Chrystusa. Tak, zasadniczo. Ale
nawet tak prosty plan Boży i tak niesamowite znaki realizacji tego planu w
Bożej sprawiedliwości mogą się niezrealizować, gdy napotka moje nieodwołalne
nie.

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >