2013-06-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-10

HOMILIA

WIDZIEĆ
WIĘCEJ

Lubię słuchać
dobrych obietnic, i szczęśliwy jestem gdy są dotrzymywane. Dzisiaj Jezus składa
swoim uczniom obietnice. U podnóża góry
gromadzą się tłumy, chcą być przy Nauczycielu z różnych powodów, ciekawość,
chęć zobaczenia znaku, może jakaś pustka wewnętrzna, ci ludzie przychodzą z
oczekiwaniami.

Uczniowie
natomiast ,,podeszli ku niemu , to jest jeden z pierwszych kroków wiary
uczniów, są na początkowym etapie poznawania kim jest Jezus, uczą się jak z Nim
być, co jest dla Niego ważne, konfrontują własne wartości , przekonania z Dobrą
Nowiną Nauczyciela. Dzisiaj będąc młodym kapłanem przychodzę do Jezusa jak
uczniowie, wszystko jest dla mnie nowe, zaskakujące, czasem dziwne Jezus
otwiera usta i naucza, a Czy mógł nauczać bez otwarcia swoich ust? Dlaczego
Ewangelista Mateusz mówi o tym co jest oczywiste? Może dlatego że łatwo
zapominamy o podstawowych zasadach szacunku, miłości, uczciwości.

Otwarte
usta Jezusa dają mi świadomość że On ciągle mówi do mnie, Jezus bezustannie
naucza swój lud. To dobra wiadomość dla wszystkich ludzi, choć nie lubimy być
pouczani Jezus robi to z wielką delikatnością i zarazem stanowczością.
Szczególnie gdy spotykał skruszonego grzesznika miał dla niego dużo dobrego słowa,
natomiast obłudników i cyników napominał z całą surowością. Gdy ufnie słucham
słów Boga otrzymuję obietnice życia, to życie przechodzi przez doświadczenie
umierania by żyć pełnią.

Bóg
sam dzisiaj wypełnia we mnie i w tobie osiem błogosławieństw, a
błogosławieństwo miłosiernych dotyka mnie szczególnie. Odnosi się ono wprost do
działania, Bóg przebacza mi winy, przychodzi z pomocą, pociesza i daje dobre
natchnienia. Bardzo łatwo jest poznać czy człowiek doświadcza miłosierdzia
Bożego, gdy jest miłosierny to znaczy że otrzymał to miłosierdzie wcześniej od
Boga, a gdy nie ma takiego doświadczenia rani wszystkich wokół.

Potrzebujemy
dzisiaj wpatrzenia się w Jezusa, który ma otwarte usta by nauczać, bo tylko tak
wypełnią się obietnice które w nas złożył.ks.
Łukasz S. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >