2013-06-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-09

HOMILIA

X Niedziela zwykła, cykl CTanie pocieszenie?Płacząca
matka
Zazwyczaj
w opisach cudownych uzdrowień Ewangelie skupiają się na osobie,
która doświadcza uzdrowienia. W dzisiejszej Ewangelii uwaga
bardziej skupia się na cierpiącej matce, która straciła swoje
jedyne oparcie. O tej kobiecie wiemy, że była wdową i że miała
jedynego syna, który właśnie zmarł. Jej sytuacja budzi
współczucie i porusza również Jezusa. Kiedy Jezus wskrzesił
Łazarza to powodem tego cudu była przyjaźń, która ich łączyła.
Tym razem przyczyną jest opłakana sytuacja matki.

Pocieszenie
Inną
bardzo niespotykanym momentem tego opowiadania jest fakt, że ta kobieta
nie prosi o nic. Ona przyjęła fakt, że jej syn umarł i przeżywała
smutek z tego powodu, że już nigdy go nie zobaczy. Nie
ma mowy o niczyjej wierze a Jezus
sam podejmuje inicjatywę mówiąc
do kobiety Nie płacz!.
W normalnej sytuacji takie
słowa nazywamy tanim pocieszeniem, bo tak naprawdę w żaden
sposób nie zmieniają sytuacji ciepiącego,a
dodatkowo odbierają mu
prawo do przeżywania żalu. Sytuacja jednak nie jest normalna, a
celem Jezusa nie jest łagodzenie bólu, ale przywracanie radości.
Jego słowa mają sens ponieważ On
nie tyle neguje wartość łez
matki, co usuwa ich
przyczynę. Bóg jest Panem
całej rzeczywistości dlatego może przemieniać ludzkie cierpienie
w radość.

Cud
Cała
dzisiejsza scena ma jeszcze inne znaczenie. Nie co dzień spotykamy
wdowy, które tracą dodatkowo swoje jedyne dziecko, ale na pewno
codziennie możemy spotkać matki płaczące nad swoimi dziećmi.
Generalnie nasze plany na życie nie przewidują takich sytuacji, ale okazuje się, że dzieci próbując być samodzielne
bardzo często dokonują wyborów, które doprowadzają do łez ich rodziców. Matki płaczą widząc swoje dzieci, które szukając
szczęścia, wybierają alkohol, narkotyki i grzech. Matki płaczą widząc
rozpadające się małżeństwa swoich dzieci. Za każdym razem w
takiej sytuacji łzy są wyrazem smutku z powodu śmierci, którą
wybierają ich dzieci. Jezus jednak ma moc wskrzeszać, ma moc
przywracać zerwane więzi między pokoleniami, ma moc przywracać
życie umarłym wskutek swoich grzechów. Bóg przyszedł na świat,
żebyśmy zrozumieli, że jeśli tylko Mu na to pozwolimy może
wkroczyć w historię każdego z nas i przemienić łzy w radość.

xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >