2013-06-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-04

HOMILIA

Różne,
bolesne doświadczenia w życiu rodzą w sercach tych, którzy ich
doświadczają pytania: dlaczego? Za co mnie to spotkało?
Podobnie i bliscy osób doświadczanych próbują zrozumieć dlaczego
ich bliscy cierpią..
Słowo
Boże rzuca światło na nasze życie. To, przez co w życiu
przechodzimy, nie dzieje się bez wiedzy Boga, On nie jest obojętny
na to co się nam przydarza, co nas spotyka. Skoro tak jest, to wiara
podpowiada nam, aby u Boga szukać schronienia, umocnienia, aby na
Nim oprzeć naszą nadzieję i mądrość. Nikt inny nie jest w
stanie objaśnić nam tajemnicy naszego życia.

Skoro
Pan dopuszcza próbę to i przygotował sposób jej pokonania.
Historia Tobiasza podpowiada nam o co winniśmy troszczyć się:
bojaźń Boża, posłuszeństwo Bożym przykazaniom, dziękczynienie
składane Bogu przez wszystkie dni życia.

Obłuda
człowieka tkwi w tym, że zwraca się z pomocą do Boga, a
jednocześnie zaprzedaje siebie cezarowi, w tym sensie, że uznaje
cezara za ważniejszego od Boga. Żyjemy na tym świecie, gdzie
struktury społeczne, polityczne, państwowe nakładają na nas
ciężary, dają przywileje, utrudniają lub ułatwiają życie.

Dla
chrześcijanina, Bóg jest najważniejszy: Jego miłość do mnie
oczekuje odpowiedzi z mojej strony. Należy Bogu oddać to, co należy
do Boga. A do Boga należy człowiek i nikt inny nie ma prawa do
człowieka, tylko Bóg.
Kierowanie
się sprawiedliwością w życiu społecznym jest konieczne. I dla
ucznia Chrystusa wypływa ono z przykazania miłości Boga i
bliźniego.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >