2013-06-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-06-03

HOMILIA

Poniedziałek, IX
tydzień zwykły

Tobiasz dzisiaj

W liturgii Słowa w dni powszednie obecnego tygodnia słuchać
będziemy fragmentów z księgi Tobiasza. Dziś początek, wprowadzający w tę
niezwykle ciekawą i pouczającą historię. Jakby przedstawienie głównego bohatera
i kontekstu historycznego. Uczciwy, wierny swojej religii i przekonaniom,
konsekwentny w tym, co głosi i czym żyje, na co dzień, zdecydowany na każdą
okoliczność, nieznający kompromisu. Nie idzie za zdaniem większości, nie
wybiera tzw. mniejszego zła, nie daje się manipulować opinii publicznej.

Znajduję bardzo wyraźnie aktualność postawy Tobiasza w
dzisiejszych czasach. Dziś bowiem także chrześcijanie są prześladowani, ciała
naszych braci i sióstr leżą na placach współczesnych miast i wsi w wielu
krajach świata, których nie ma kto pogrzebać. Za przekonania o słuszności zasad
zawartych w Biblii idzie się do więzienia, na śmierć, lub w najlepszym wypadku
na tzw. śmierć cywilną, która wydaje się czasem gorsza od tej fizycznej. Mało
jest takich, którzy są gotowi za swoje przekonania oddać życie lub narazić się na
niewygody, biedę, wygnanie, zniesławienie lub więzienie i tortury. Po przykłady
odsyłam do prasy niezależnej, stron internetowych i innych źródeł informacji,
choćby misjonarzy pracujących w krajach, gdzie panują inne religie czy systemy
polityczne.

Modlitwa

Panie Jezu, Ty w swojej przypowieści jasno mówisz o tym, iż
Twoja Ewangelia nie będzie przyjmowana wszędzie z radością i entuzjazmem, lecz
będzie kontestowana, wypaczana, negowana. Ty zapewniasz równocześnie, iż nikt i
nic nie zdoła powstrzymać Twojej zbawczej mocy i że ostatecznie zwyciężysz. Dziękuję
Ci za te słowa i to zapewnienie. A ja za Tobiaszem i świętym Piotrem powtarzam:
trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i postanawiam w sercu, na ile mi sił
wystarczy iść za głosem sumienia i podnosić ciała i ducha tych, którzy do mnie
przychodzą, jako do kapłana, szafarza Twoich Tajemnic, szczególnie w
sakramencie pokuty i Eucharystii. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >