2013-05-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-05-21

HOMILIA

Być pierwszym i być ostatnim

Współczesne
hasła oraz powszechny i swobodny dostęp do źródeł techniki, oświaty, kultury
otwierają przed każdym człowiekiem nieznane dotąd możliwości i perspektywy.
Współczesny człowiek nabiera ochoty, aby stać się kimś, aby zając jakieś znaczące
stanowisko. Czuje się do tego uzdolniony i uprawniony oraz dopingowany jest
przykładem oraz zachętą w rodzaju: ciebie na to stać.

Wartość wysokiego stanowiska

W
dzisiejszym fragmencie Ewangelii, Jezus rzuca światło na istotną wartość
wysokiego stanowiska. Stawia sprawę zdecydowanie ale i zaskakująco: Jeśli kto
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich. Możemy postawić sobie
pytanie: w jakim sensie ostatnim? Jezus w tych słowach wzywa nas do postawy
pokory, postawy służby tzn. akceptując swą godność i nadaną nam władzę, nie
wolno nam wynosić się nad innych. Okazywać podwładnym należnego szacunku jest
praktycznym wyrazem wyrzeczenia się pychy i chęci panowania nad innymi.
Kierując innymi, mamy obowiązek odnosić się do nich z szacunkiem, dostrzegać w
nich obraz stwórcy i w Nim pokładać całą ufność, szukać ukojenia.

Na koniec

W
kontekście postawy pokory i służby, zwróćmy uwagę na służebną postać Jezusa postać
chleba w ofierze Mszy św. Naśladować Jezusa to nic innego jak po prostu stać
się jakby chlebem dla bliźnich.

Ks.
Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >