2013-05-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-05-17

HOMILIA

Piątek, VII tydzień wielkanocnyDuch Święty wszystkiego was
nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. J 14,26

Oczekiwanie

Oczekiwanie
na Zesłanie Ducha Świętego jest czasem, w którym możemy na nowo odkrywać jak
bardzo Go potrzebujemy. Możemy, nie musimy, bo można ulec pokusie, że sami
sobie poradzimy. Postawa bohatera dzisiejszej Ewangelii zaprasza byśmy na nowo,
z całą siłą wołali, by Duch Święty przychodził do naszego życia.

Zdrada i Dobra Nowina

Szymon
Piotr – pierwszy z Apostołów, odważny, gorliwy, słuchający, bliski swojemu
Mistrzowi, a zarazem nierozumiejący Go do końca i w momencie próby wypierający
się Jezusa. Powołany na samym początku działalności Chrystusa w dzisiejszej
Ewangelii kolejny raz słyszy słowa: Pójdź za Mną. Brzmią inaczej, bo Piotr zna
siebie dużo lepiej. Wie, że zawiódł, że jest słaby i grzeszny. Na drodze wiary
odkrył, że warunkiem bycia uczniem Mistrza jest nie tyle doskonałość,
nieskazitelność, co doświadczenie Jego miłosierdzia. Jezus daje mu swojego
Ducha, który potrafi czynić gorliwych uczniów ze zdrajców i leniwców. Jezus dał
Piotrowi nowe życie, którego nie mogły mu dać jego najlepsze plany i silna
wola.

Życie
Piotra jest słowem Dobrej Nowiny dla wszystkich, którzy widzą, że w jakimś
aspekcie zawiedli Tego, za którym podążali. Jezus mówi dzisiaj do Ciebie:
Pójdź za Mną!

Pomoc

W
naszych czasach bardzo wielu ludzi lęka się czy będą dobrymi mężami, ojcami,
żonami, matkami, czy będą dobrymi księżmi, braćmi czy siostrami zakonnymi.
Patrzymy na swoje słabości, wyobrażamy sobie tych, do których zostaniemy
posłani i zapominamy, że jesteśmy wszyscy Jego dziećmi, Jego owcami. Jezus
nigdy nas nie zostawia. Maryja w La Salette, mówiąc moje dzieci, mój lud
przypomina nieustannie o prawdzie, że przede wszystkim sam Bóg czuwa nad nami i
tymi, którzy są nam powierzeni. My możemy pomóc.ks. Paweł R. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >