2013-05-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-05-07

HOMILIA

Wtorek, VI Tydzień WielkanocyPrzekonać świat o grzechu

Jezus odchodzi, aby mógł przyjść Duch Święty. To On ma
przekonać świat o grzechu o sprawiedliwości i o sądzie. Gdy pierwsi uczniowie
próbują przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie, zostają skazani
na więzienie. Świat nie chce być przekonany o grzechu, świat ma swoją
moralność, która zezwala na odrzucenie Boga i Jego miłości. Ale moc Ducha Świętego
jest większa od ludzkiej przebiegłości. Potrafi wstrząsnąć całym światem, który
chce uwięzić, ukryć, zepchnąć do lochów Boże Słowo, Bożą sprawiedliwość.

Duch Święty
przede wszystkim chce przekonać świat o Bożej sprawiedliwości, której
doświadczył powracający syn marnotrawny, przekonać nas wszystkich o logice jego
sprawiedliwości, która nie polega na ludzkiej kalkulacji tego co jest
sprawiedliwe, ale na logice Bożego miłosierdzia. Przekonywanie to ma na celu
nie samo oskarżenie świata, ani tym bardziej jego potępienie ostateczne, lecz
przede wszystkim jest przekonywaniem o odpuszczeniu grzechów w mocy Ducha
Świętego. Jedynym warunkiem owego odpuszczenia grzechów jest nawrócenie. A
nawrócenie domaga się przekonania, że JA jestem grzesznikiem, czyli domaga się
wewnętrznego sądu swego sumienia. Człowiek nie jest jednak zdolny do
przeprowadzenia szczerego i dogłębnego osądu swego sumienia. Potrzebuje do tego
pomocy światła Ducha Świętego, który został nam dany, aby obdarować nas łaską i
miłością. Dlatego Jan Paweł II pisze: odnajdujemy w owym dwoiste obdarowanie:
obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością odkupienia. Duch Prawdy
jest rzeczywiście Pocieszycielem.

Ks. Andrzej R MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >