2013-04-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-29

HOMILIA

Chrześcijaństwo
jest Dobrą Nowiną:
ona cały czas się realizuje, dzieje się, zachodzi, obejmuje
człowieka, działa. Bo jest nią Jezus Chrystus! To dzięki Niemu i
w Nim życie w prawdzie jest możliwe. A prawda o każdym z nas jest
taka, że jesteśmy grzesznikami. Krew Jezusa sprawiła, że obmyci
nią, staliśmy się jedni z drugimi współuczestnikami nowego
życia. Życie bez posługiwania się kłamstwem jest możliwe. W
Jezusie zostało zniszczone kłamstwo oraz podstęp w naszych
wzajemnych relacjach. We wspólnocie uczniów Chrystusa życie Boże
utrzymuje, karmi wzajemne relacje. Nadto Krew Jezusa cały czas nas
oczyszcza, jeżeli tylko nie oszukujemy siebie i wyznajemy Jemu nasze
grzechy. Tylko Jezus Chrystus jest Sprawiedliwy, a my wszyscy
jesteśmy grzesznikami usprawiedliwionymi przez Niego przed Ojcem. Czy
można znaleźć gdzie indziej taką miłość, która za darmo
usprawiedliwia winnych, przestępców, kłamców, egoistów ? Nie
ma poza Bogiem takiej miłości. Niestety, my, zatrzymujemy się na
mechanicznym, akustycznym odbiorze tej informacji. To nie wystarczy.
Być może, nie doświadczyliśmy darmowej miłości Boga do nas
grzeszników. Dlatego zadowoliliśmy się przyjęciem do wiadomości,
i złożyliśmy ją na regał religijnych informacji. Być może nikt
nas w życiu za darmo nie kochał, może nikt też nie przebaczył
nam z miłości, dlatego nie wierzymy w darmową, bezinteresowną
miłość. Sami też nie potrafimy tak kochać. A Słowo jasno nam
ogłasza: Kto kwestionuje grzech człowieka i kwestionuje swój
grzech, czyni Boga kłamcą! Kto nie wierzy w Jego darmową miłość
do grzeszników również czyni Go kłamcą. Wniosek jest jasny:
potrzebuję, aby Kościół głosił mi nieustannie dobrą nowinę,
bo jako grzesznik i człowiek, mam tendencję do zapominania o
wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię.
Pan
Jezus potwierdził w życiu Katarzyny ze Sieny, świętej i patronki
Europy, że Tajemnice królestwa zostały objawione prostaczkom,
czyli ludziom, którzy są w stanie zaufać Bogu, zdać się na
Niego, którzy chcą trwać w zależności od Boga. Katarzyna
otrzymała od Niego łaskę czynnej miłości do Kościoła
Chrystusowego i Jego krzyża. Prostota św. Katarzyny z jaką
przyjęła oblubieńczą miłość Jezusa Ukrzyżowanego, dała jej
mądrość, którą następnie chętnie, ofiarnie i odważnie służyła
całej ówczesnej Italii i Europie. To ona zwaśnionym
stronom ukazywała Chrystusa ukrzyżowanego i słodką Maryję,
wzywając ówczesne salony Europy do rezygnowania z prawa siły na
rzecz racji rozumu, rozsądku. Jasno dostrzegała potrzebę
kształtowania
umysłów przez moc Ewangelii.
Rządzącym przypominała, że
nie wolno im rządzić tak, jak gdyby państwo było ich
własnością.
Miała też mocne, odważne słowa do duchownych wszystkich stanów,
domagała się najściślejszego
przestrzegania zasad w życiu i w posłudze pasterskiej.
Ze swobodą, zdecydowanie i w ostrych słowach głosiła, że
należy
wyrwać gnijące rośliny z ogrodu Kościoła i zastąpić je
młodymi sadzonkami, świeżymi i pachnącymi.
A papieżowi Grzegorzowi XI ukazywała wolę Bożą w jego powrocie
z Awinionu do Rzymu, zachęcała go, by odrzucił
wątpliwości podyktowane przez doczesną roztropność i światowe
interesy.

Droga
mądrości św. Katarzyny
Przyjęcie
sercem otwartym, ufnym, miłości Jezusa do mnie; mądrość krzyża
Chrystusowego; moc Ewangelii przemieniająca umysły; rezygnacja z
używania siły a raczej służba drugim; życie w żywym poczuciu
odpowiedzialności przed Bogiem za powierzonych mi ludzi; miłość i
odwaga w mówieniu prawdy; zachęta do konfrontowania swoich
decyzji z Bogiem, z Jego wolą; nie uleganie podpowiedziom ludzkiej
roztropności i interesom możnych tego świata.
– Te i wiele innych wartości, które głosi nam dzisiejsza patronka,
św. Katarzyna ze Sieny, jest nadal bardzo aktualnych w naszym życiu.
ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >