2013-04-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-27

HOMILIA

Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca…

Od początku swego istnienia człowiek rył
obraz bóstwa w kamieniu, malował go wymyślnymi farbami i barwami. Przy tym
wszystkim zapominają ludzie o jednym: że to nie człowiek stworzył Boga, ale Bóg
stworzył człowieka, i że stworzył go na obraz i podobieństwo Swoje.

Do tego, by w Jezusie widzieć Oblicze Ojca trzeba
jednak wiary. Takiej, która pragnie widzieć, która pragnie słyszeć głos Boga,
która przyjmuje z radością Słowo Boże.

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj poraz kolejny do
stawania się coraz bardziej podobnymi do Boga w miłowaniu. To znaczy mamy tak
żyć, aby ci, którzy na nas będą patrzyć mogli widzieć przez nas jak przez
czystą szybę samego Boga, który jest Miłością. To zadanie trudne, ale nie jest
niewykonalne. Z Bożą pomocą na pewno się uda. Odwagi!

Ks. Paweł J MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >