2013-04-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-22

HOMILIA

Poniedziałek, IV
tydzień wielkanocny

Moim zdaniem

Demokracja, indywidualizm, potrzeba samorealizacji,
antropocentryzm. Te terminy i te rzeczywistości stają się chlebem codziennym
naszego życia. Powiedzenie: Moim zdaniem myślę, że Uważam, że itp. rozpoczyna
większość naszych wystąpień, przemówień, rozmów. Czy człowiek wierzący,
uznający Jezusa Chrystusa za swego jedynego Pana i Zbawiciela miałby temu
podlegać i poddawać się? Czy tak ma wyglądać życie codzienne i nasz sposób
zachowania się w świecie?

Zdanie Pana Boga

Czy Pan Bóg też może mieć swoje zdanie? Czy dopuszczamy taką
możliwość? Czy bierzemy ją poważnie pod uwagę? Czy się z tym zdaniem chcemy
liczyć? A może nie dajemy w tym
względzie Panu Bogu żadnych szans? Dzisiejsze I czytanie jest dla nas ważnym i
znamiennym przykładem i ostrzeżeniem. Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi i poszli
za Nim, uznając Go, jako obiecanego Mesjasza i Zbawiciela też mieli swoje
zdanie, swoje wyobrażenie jak powinno wyglądać wszystko w rodzącej się wspólnocie
Kościoła. I nie dawali Bogu szans, iż może być inaczej. Najpierw obrzezanie,
przyjęcie wiary żydowskiej, a potem chrzest i włączenie do Kościoła. Nie było
dyskusji. Ale Pan miał inne plany i inną propozycję. Poganie mogą bezpośrednio
przyjąć wiarę w Pana Jezusa, przyjąć chrzest i tak być włączeni w Nowy Lud
Boży. Przekonał o tym w sposób aż nadto dobitny i czytelny. Zaskoczył
wszystkich tym, że dar Ducha Świętego poprzedził chrzest pogan i stał się
mocnym znakiem, iż Bóg ma zawsze rację i tylko On tak naprawdę ma rację.

Dla mojego dobra

Co jest dla mnie najlepsze? Nie to, co mi się wydaje, ale
to, co jest obiektywnie najlepsze. A to zna tylko Bóg. On rozdaje swoje dary
jak chce i komu chce i ile chce. Nie wolno zaglądać Panu Bogu do rękawa. Tak
mówi mądre ludowe przysłowie. Przekonali się o tym towarzysze Piotra i zamilkli..
a potem przyznali Bogu rację i wielbili Boga, że i poganom udzielił łaski
nawrócenia, aby żyli.

Panie Jezu, dobry,
najlepszy Pasterzu, pomagaj mi rezygnować z mojego zdania, z moich planów i
wyobrażeń o Twoim Królestwie, a iść ufnie za Tobą, dokądkolwiek mnie
poprowadzisz. Niech zawsze dzieje się tylko Twoja wola. Wbrew wszystkiemu, co
ludzkie, a szczególnie wtedy, gdy trudno przyjąć spotkaną rzeczywistość i zaakceptować
nowość i niepowtarzalność Twojej Ewangelii o zabawieniu wszystkich ludzi. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >