2013-04-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-20

HOMILIA

Sobota III tygodnia WielkanocyPośród was są tacy, którzy nie wierząJezus mówi o Chlebie, którym jest
Jego Ciało… Czy taka mowa nie jest trudna? Tak, jeślipatrzeć po
ludzku. Nie, jeśli człowiek ma wiarę.
Wielu uczniów chodziło za Jezusem.
Czynił cuda, uzdrawiał, przemawiał jak nikt dotąd. Okazuje się
jednak, że wielu z nich nie miało wiary. Przyszedł czas objawienia
planu Boga do końca. Wypełnieniem planu Boga jest Chleb na życie
wieczne Jezus Chrystus. I wtedy wielu uczniów odeszło. Nie
potrafili zobaczyć w Jezusie kogoś większego, niż, prorok,
cudotwórca i nauczyciel. W imieniu Apostołów Piotr wypowiedział
mądrość: Jezu, zostajemy z Tobą, bo masz Słowo życia wiecznego!
Ale przyjdzie taka chwila, że Jezus
objawi do końca, w jaki sposób staje się Chlebem na życie
wieczne. Kiedy umiłował do końca w Wieczerniku. Wtedy nawet Piotr
protestuje. Wtedy nawet Piotr zapiera się Chrystusa.
Jezus widzi odejście uczniów. Niczego
jednak nie cofa. Jezus nie chwieje się wobec odejścia uczniów, nie
znieczula i pomniejsza Słowa. Każde jego Słowo jest prawdą. Jest
całkowicie wolny, całym sobą nastawiony na pełnienie woli Ojca.
Woli stracić uczniów, aniżeli choć jedną jotę zmienić w woli
Ojca. Jest wolny od pragnienia sukcesu. Tak samo będzie w chwili
krzyża.
Dzisiaj tak bardzo potrzeba światu
wolności ludzi wiary w Jezusa. Tymczasem zbyt często brak nam
długomyślności, zbyt często przejmujemy się cyframi i owocami
naszej pracy. Piotr nauczył się wierności i zaufania Bogu do
końca. Po zmartwychwstaniu Pana i zesłaniu Ducha Świętego pozwala
się prowadzić tam, gdzie Bóg posyła. Jest posłuszny: Należy
bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi.
Panie, powiedziałeś, że Duch wieje
kędy chce. Daj nam wiarę, która zdolna jest przyjąc największe
tajemnice. Daj posłuszeństwo, które zdolne jest iść tam, gdzie
posyłasz. Jeśli nawet powiesz o niektórych: Pośród was są
tacy, którzy nie wierzą, daj nam odkryć z Piotrem, że Ty
masz Słowa życia wiecznego.ks. Andrzej Z. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >