2013-04-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-15

HOMILIA

Znak Jezusa

Znak
uczyniony przez Jezusa poprzedza Jego Mowę eucharystyczną, w której wskazuje na
Siebie jako na Chleb Życia. Nakarmione chlebem i rybami tłumy zadziwione Jego
nagłym zniknięciem, zaczynają Go szukać. Chcą po prostu okrzyknąć Go swoim
królem, uznawszy w Nim zapowiadanego proroka. W końcu znajdują Jezusa, jednak
nie tam, gdzie spodziewali się Go spotkać: Rabbi, kiedy tu przybyłeś?
J 6,25b. I odpowiedź Jezusa na to pytanie daje początek słynnej Mowy
Nauczyciela: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego,
żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie
się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da
wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec J 6,
26b-27.

Brak wiary

Jezus
wyrzuca im wprost brak wiary. Bo to nie wiara w Jego Boże posłannictwo
sprawiła, że zaczęli Go szukać, ale zwykłe ludzkie najedzenie się tuż przed
świętem Paschy. Jezus zachęca ich, żeby porzucili zbytnie troski o pokarm
doczesny, a zaczęli poszukiwać chleb życia, który Bóg zsyła z nieba przez Syna
Bożego.

Prawdziwy Chleb

To Jezus
jest owym chlebem, który z nieba przychodzi, aby dawać życie wieczne. On jest
Bożym darem zbawienia dla każdego człowieka, dlatego trzeba w Niego wierzyć i
naśladować Go, oddając Mu się bez reszty. Niezniszczalnym chlebem życia jest
dla nas Eucharystia, która jest miejscem spełniania się najgłębszych
pragnień. Codzienna Msza św., przypomina, że Jezus nie przestaje za nami
tęsknić i że oczekuje również naszej tęsknoty.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >