2013-04-12 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-12

HOMILIA

Piątek, II
Tydzień Wielkanocy

Wiedział, co miał czynić!

Ja i Ojciec jedno jesteśmy

Syn się chętnie ofiarował, by spełnić Boską Wolę śpiewamy. I spełnił Boską Wolę, aż do śmierci na Krzyżu; aż do
Zmartwychwstania z Grobu; aż do Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku. Wiedział,
co robić od początku. Nie wahał się zstąpić na ziemię, do tego podnóżka Majestatu
Bożego. Nie rozpraszały Go ani przyroda, ani ubóstwo, ani niepojętność
człowieka, ani nawet ludzki grzech. Dla Niego Ojciec przygotował pracę do
spełnienia: ustanowienie Bożej sprawiedliwości na Ziemi. Najpierw przez
obecność Zbawiciela i Jego dzieło, a potem przez Kościół i oddane Kościołowi
skarby łaski.

Mocne oparcie na prawdzie

Gamaliel,
wspomniany w pierwszym czytaniu, jest faryzeuszem, który też wiedział, co ma
robić. O takich ludziach mówi się, że wydobywają ze swojego skarbca rzeczy
stare i nowe. Są to długomyślność w ocenie nowych wyzwań i roztropne oparcie
się na doświadczeniu życiowym. Taki człowiek posiada szeroki wachlarz
doświadczenia świata zmysłowego na równi z duchowym. Wie, że bogatsza sfera
duchowa w życiu człowieka jest owiana tajemnicą, która wymaga szacunku. Ale
dostrzega także solidne zasady życiowe, które nie pozwalają człowiekowi oderwać
się od rzeczywistości zmysłowej. To trzeba wiedzieć!

Jak u siebie w domu

Jezus jest
na Ziemi jak u siebie w domu. W Psalmie 27 psalmista woła: O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł
zawsze przebywać w Jego domu, przez wszystkie dni życia. Wyraża tym samym oczekiwanie, że będzie mógł tak siebie widzieć w
każdych warunkach życiowych. Ziemia jest domem dla tych, którzy wypełniają Wolę
Boga, a Niebo dla tych, którzy ją wypełnili. Jezus w Ewangelii dokonuje
rozmnożenia pokarmu dla ponad pięciu tysięcy ludzi. Dla niego trawa na wzgórzu
stała się jadalnią dla głodnych, bo to głodni byli na pierwszym miejscu. Jezus
wiedział, co robi i dlatego rozmawia z
uczniami, rozdziela chleby i ryby, a na koniec nakazuje zbieranie ułomków do
koszów. Ot, mesjański posiłek z ludźmi w plenerze

A my byśmy
szukali obrusów i nakryć!

W
większości sytuacji nie wiemy, co robić

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >