2013-04-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-09

HOMILIA

Wtorek, II Tydzień
Wielkanocny.

By dzielić się tym co posiadamy, we wszystkich wymiarach naszego
życia, potrzeba jednego serca i jednego ducha. Wtedy widzimy, że to co
posiadamy jest dla wszystkich. Wtedy siebie też nie posiadamy dla siebie, lecz
odkrywamy, że mam być darem dla innych. Łatwo powiedzieć !

Po ludzku patrząc, jest to nie możliwe. Jest to możliwe tylko dla
tych, którzy narodzą się z Ducha. To natomiast jest dziełem Boga, który mocą
swego Ducha jest w stanie sprawić, że stajemy się dla siebie braćmi, którzy
potrafią dzielić się tym co posiadają i tym kim są.

By to narodzenie do nowego życia mogło się dokonać, trzeba by
umarł w nas stary człowiek z pychą, z egoizmem, z wygodnictwem Nie narodzi
się nowy, jeżeli nie umrze stary.

Prośmy Jezusa, byśmy mieli odwagę kroczenia za Nim drogą krzyża,
która prowadzi do radości Zmartwychwstania. Prośmy, by Jezus dał nam Swoje
Serce.

Ks. Jacek G.
MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >