2013-04-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-04-07

HOMILIA

Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże owa miłość
łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka pond jego słabość ku nieskończonym
wyżynom świętości Boga JPII

Człowiekowi żyjącemu w dobie obrazu Bóg objawia się jako Jezus Miłosierny
namalowany na płótnie. Siostra Faustyna otrzymała nakaz od Jezusa – namaluj
obraz. Na początku myślała, że to ma być obraz w sercu, malowany dobrymi
uczynkami. Jednak Jezus ponowił żądanie aby był to obraz materialny, namalowany
farbami. Ten obraz miał być wystawiony do kultu publicznego. Miało być też
ustanowione święto Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Te
zalecana Jezusa wydawały się nie do zrealizowania, gdyż siostra Faustyna nie
miała wpływu na takie ustalenia w liturgii kościelnej.

Dziś możemy się przekonać, że Boże zamiary realizują się powoli ale
skutecznie. Wszystko co Pan Jezus przekazał Siostrze Faustynie zostało
przyjęte. Do krakowskich Łagiewnik centrum kultu Bożego Miłosierdzia przybywają
liczni pielgrzymi z całego świata by przyjąć łaskę miłosierdzia. Dokonuje się
to przez oddawanie czci Jezusowi w obrazie Jezu ufam Tobie. W łagiewnickim
sanktuarium w prezbiterium możemy zobaczyć ciekawy wystrój. Dwa drzewa targane
wichrami, w środku tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej, a nad tym
wszystkimgóruje obraz Jezusa Miłosiernego z napisem – Jezu ufam
Tobie. Tę scenerię możemy tak zinterpretować; świat i człowiek targany
potężnymi wichrami, ziemia wciąż zagrożona unicestwieniem. Jednak nad wszystkim
panuje Bóg bogaty w miłosierdzie, który w Jezusie przychodzi by przynieść
zbawienie i przebaczenie.

W święto Bożego Miłosierdzia tydzień po Wielkanocy możemy również
zaczerpnąć z Bożego Miłosierdzia. Jesteśmy podobni do tych drzew z wystroju
prezbiterium Sanktuarium łagiewnickiego. Wciąż targani wichrami namiętności,
cierpienia i beznadziejności nie zniechęcamy się jednak. Wprost przeciwnie,
patrzymy w oczy Jezusa Miłosiernego i powtarzamy z wytrwałością Jezu ufam
Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.

Jan Paweł II poświęcając Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
zachęcał zebranych tam ludzi aby mieli wyobraźnie miłosierdzia. Tłumaczył co to
znaczy mieć wyobraźnie miłosierdzia. Przede wszystkim potrzeba zobaczyć u
siebie jak wiele Bóg nam przebaczył i wciąż przebacza. Jak się pochyla nad nami
z miłością łaskawą, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość.
Widząc takie miłosierdzie Boga sami mamy być do Niego podobni. Mamy się
pochylać nad bliźnimi okazując im wyrozumiałość i wciąż darując im przewinienie
dokonane względem nas.

Aby przyjąć łaskę miłosierdzia i okazać ją światu i ludziom żyjącym razem z
nami dziś szczególnie wpatrujemy się w ten niezwykły obraz. Mamy nadzieję, że
spełnią się wszystkie obietnice dane przez Jezusa dla tych, którzy obraz ten
będą czcić i wpatrywać się w niego.

Maryja Matko Miłosierdzia wstawia się za nami grzesznymi teraz i w godzinie
śmierci naszej amen.

Ks. Zdzisław Sawka

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >