2013-03-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-30

HOMILIA

30 marca 2013 r.

Wigilia Wielkanocna

Pascha Pana:
dla nas, z nami, za nas.

Ogień

Ten ogień już płonie.
To ten ogień Pan chciał rzucić na ziemię, aby płonął i rozgrzewał serca ludzkie
w spotkaniu z Nim. Świeca paschalna przedłuża symbolicznie obecność tego ognia,
a jej światło rozprasza mroki nocy grzechu i śmierci.

4
Noce

Noc stworzenia
świata, który stał się naszym domem i środowiskiem życia; noc ofiary Abrahama z
syna jedynego i obiecanego Izaaka, którą zastępuje uwikłany w zaroślach baranek
symbol ofiary Mesjasza; noc wyjścia Izraelitów z Egiptu wśród trupów
egipskich pierworodnych; noc Zmartwychwstania Jezusa z trzydniowego snu śmierci
ostateczne rozwiązanie kwestii życia i śmierci człowieka.

Woda

W tej wodzie, która w historii
zbawienia odegrała różne role: od kary w potopie, poprzez wody Morza Czerwonego
pokonanego laską Mojżesza, aż do Wody z boku Jezusa, która wylewa się dla nas
jako łaska odkupienia z grzechu i sakramentu Chrztu, w którym każdy z nas
otrzymał darmową łaskę usprawiedliwienia przed Bogiem, którego sąd skazywał nas
na śmierć.

Odnowienie

Odnawiamy swoją wiarę przez nowe
wyznanie Wiary, nowe wyrzeczenie się zła, przez nowe pokropienie, przez nowe
przeżycie Nocy Paschalnej i ufne wołanie w modlitwie powszechnej, aby te święte
obietnice były naszym udziałem i codziennością.

Chleb

Ten Chleb już nie jest chlebem
niewoli, ale chlebem Nowego Życia, do którego zaproszony jest Zwycięzca śmierci, piekła i Szatana. On
żyje, ja żyję, dzięki Niemu.

Procesja

To próba generalna przed Zesłaniem
Ducha Świętego. Najświeższe doświadczenie przeżytej Paschy: radość z obecności Żyjącego
we mnie i ochota do świadczenia o tym całemu światu, który jest pogrążony w
śnie, bardzo często w niereligijnym wypoczynku tzw. Świąt Wielkanocnych. Tak
zwanych, bo już w Belgii ten termin w szkołach został wykreślony. Dzisiaj jest
cisza poranka. W niedzielę Zesłania Ducha będzie już szum i zgiełk tego świata,
a wierni nie mogą już siedzieć za zamkniętymi drzwiami z obawy przed

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >