2013-03-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-29

HOMILIA

Wielki Piątek, 29.03.2013

Na krzyżu poślubił mnie Pan.
Krzyż jest słodkim łożem miłości.

z pieśni

KRZYŻ

Oto wielka tajemnica zbawienia: Spodobało się Panu zmiażdżyć
go cierpieniem (Iz 53,10). Podczas liturgia Wielkiego Piątku, będziemy
odsłaniać krzyż z płótna, aby adorować Chrystusa Ukrzyżowanego; będziemy także
odsłaniać to, co jest zakryte dla nas w krzyżu naszego życia.

Interpretacja krzyża

W czasie
chrztu, Kościół i rodzice czynili na naszym czole znak krzyża – w ten sposób
godząc się, aby krzyż był obecny w naszym życiu. Nie ma życia bez krzyża.
Stracić sens krzyża znaczy być zwietrzała solą, która nadaje się tylko na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Krzyżem
są wydarzenia, które niszczą nasz plan życie.

W obliczu krzyża są dwie interpretacje. Jedna pochodzi od
Ducha Świętego, a druga od szatana. Szatan mówi: odrzuć krzyż! On czyni okazję
z tych wydarzeń, aby na końcu powiedzieć ci: Bóg cię nie kocha, i kiedy odrzuciłeś krzyż jesteś jego
poddanym. Naukę o odrzuceniu krzyża otrzymujemy od od wszystkich. Mówią nam:
krzyż jest bezsensem! Dlatego cała
kultura śmierci: aborcja, eutanazja, narkotyki… jest ucieczką od krzyża,
jest ustawieniem się plecami do niego.

A co mówi
Duch Święty? W krzyżu objawia się miłość kochającego Ojca. Tak jak Ojciec na
krzyżu kocha swojego Syna i nie pozwolił, aby śmierć królowała nad Nim, tak On
kocha każdego z nas dając nam to samo zwycięstwo. Możemy wołać z Chrystusem:
śmierci, gdzie jesteś, gdzie jest twoje zwycięstwo?! Bóg daje ci ten krzyż,
abyś wiedział, że jest chwalebny, abyś w krzyżu swojego życia spotykał Boga. Nie
schodź z krzyża, bo cię pożre diabeł – mówili Ojcowie Kościoła.

Krzyż Jezusa

Jezus wszedł na krzyż, aby objawić nam miłość Ojca. Na
krzyżu poślubił nas Pan. On nosi w
swoim sercu pewność, że Bóg go kocha. On wie, że w tym, co się dzieje, jest
wola Ojca. Kiedy jest w ogrodzie Oliwnym, czuje ciężar krzyża. Płacze krwawymi
łzami. Psychologia mówi, że gdy człowiek jest w wielkim kryzysie to naczynia
krwionośne pękają i płacze krwawiącymi łzami.

Jezus wypełnił
wolę Ojca – nie zginął. Syn Boży daje się zniszczyć. W Jego krzyżu wszyscy
otrzymujemy zbawienie. On daje każdemu chrześcijaninowi Ducha dającego NOWE
ŻYCIE, który pozwala nam dać się zniszczyć,
jednocześnie doświadczając życia. Po ludzku, nie jest to możliwe zrozumieć
tajemnicę krzyża – może ją objawić tylko Duch Święty.

Mój krzyż

Krzyż jest
rzeczywistością twojego życia, to są konkretne wydarzenia, w których
doświadczasz ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA. Z krzyża zmartwychwstałego Pana,
wyrastają korzenie naszego życia chrześcijańskiego.

Krzyż dla
ucznia Jezusa nie jest tylko Krzyżem Wielkiego Piątku, ale przede wszystkim
jest Krzyżem Niedzielnego Poranka, krzyżem chwalebnym, opromienionym blaskiem
zmartwychwstania. Twoje życie otrzymuje
nowy kierunek. Spójrz na krzyż, bo na nim wypisana jest miłość do ciebie; tak
cię kocha Bóg!

Co jest
twoim krzyżem? Bóg dał ci ten krzyż, aby cię odnaleźć, abyś wszedł w życie
wieczne. Pamiętaj! W tym krzyżu żadne wydarzenie cię nie zniszczy. Ty na nim,
tak jak Chrystus, będziesz odpoczywał.

Trwając w
naszym krzyżu, módlmy się słowami Pseudo
– Hipolita: To drzewo jest dla mnie wiecznym zbawieniem, nim się karmię, nim
się żywię. Zakorzeniam się w jego korzeniach, rozprzestrzeniam się w jego
gałęziach, obmywam się jego rosą, a jego duch karmi mnie i ożywia jak powiew
wiatru. W jego cieniu rozbiłem namiot i uciekając przed ogromnym upałem mam tam
obfitujące w rosę schronienie. Kwitnę z jego kwiatami, rozkoszuję się w pełni
jego owocami, swobodnie korzystam z jego plonów, które od początku dla mnie
zostały przeznaczone. On jest moim pokarmem, gdy jestem głodny, źródłem, gdy
odczuwam pragnienie, ubraniem, gdy jestem nagi, jego liście są dla mnie tchnieniem
życia, i nie mam już liści figowych.

ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >