2013-03-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-26

HOMILIA

VI
Tydzień Wielkiego Postu, Wielki Wtorek

Boże wybory

Bóg
wybiera naród Izraelski zgodnie ze swoją wolą i upodobaniem. Bóg wybiera
proroka Izajasza, aby zapowiedział Jego obecność pośród ludu, zgodnie ze
swoją wolą i upodobaniem; wybiera także i mnie, abym wypełnił Jego misję
zgodnie z Jego wolą i upodobaniem. Jezus, Syn Boży, stał się Sługą całkowicie
oddanym woli Ojca i to rozważamy w Wielkim Tygodniu! Pierwsze czytanie zaprasza
mnie do przyjęcia roli sługi Bożego. Przyjmując Boga w moim życiu, przyjmuję
także Jego zadanie i Jego sposób bycia światłem zbawienia dla wszystkich
narodów. Poprzez chrzest zostałem ustanowiony światłością, aby światło Boga
dotarło aż do krańców ziemi.
Bycie sługą i opiekunem
Jestem
więc światłem dla wszystkich osób, które spotykam w życiu, a których może
nawet nie zauważam czy wręcz ignoruję. Papież Franciszek poprzez kilka gestów
i słów zdobył serca wielu ludzi, wcześniej oddalonych. Mówi się o tym w
restauracjach, na przystankach autobusowych, w kolejkach do lekarza Wskazał,
że mam być opiekunem wielu osób i całego stworzenia, zaprosił mnie, abym
opiekę sprawował z dyskrecją, z pokorą i w milczeniu, jak Jezus Chrystus, jak
św. Józef Abym nieustannie potrafił słuchać Boga, był otwarty na Jego znaki
i gotowy wypełniać Boży plan. Abym z realizmem potrafił interpretować
wydarzenia, troszczył się o powierzone mi osoby i podejmował najmądrzejsze
decyzje; abym opiekował się bliźnimi i Kościołem z dobrocią i czułością,
która nie jest cechą człowieka słabego, ale jest cechą człowieka oddanego
Bogu, jak Sługa Pański z Księgi proroka Izajasza. Otrzymałem misję sługi i
opiekuna, aby wszyscy oczekiwali zbawienia i abyśmy wszyscy razem stali się
światłem świata.
Zdrada
Sposób
przeżywania zdrady ukazuje stopień świętości osoby. Saul, król Izraelski,
czuje się zdradzony przez kapłana Achimeleka i nakazuje rzeź kapłanów.
Rozkazuje zabić 85 kapłanów, w tym Achimeleka. Zemsta przesadzona,
bezużyteczna i owoc trwałej nienawiści, która odbierała sen królowi Izraela.
Saul nie strzeże w sobie świętości, traci świętość, którą otrzymał w chwili
namaszczenia na króla. Utratę świętości potwierdza jego nienawiść,
brutalność, złość i smutek w sercu. Łatwo zdradzić w życiu, łatwo utracić
świętość

Jezus wobec zdrajców

Jezus
potwierdza, że jest nieskończenie święty!!! Jest wolny nawet w obliczu zdrady
Judasza. Jezus nie grozi Judaszowi, nie oskarża go, nawet nie ujawnia jego
imienia chociaż mówi, iż jest wśród nich zdrajca. Szanuje życie i wybór każdego
człowieka! Zaprasza Judasza do uczynienia szybko tego, co ma zamiar zrobić.
Nikt nie rozumie, nikt nie wie Mądrość i wolność Jezusa nie pozwala na
powstanie w takiej chwili kłótni między apostołami. On wie jak uczynić pokój w
sercach. Człowiek w takich momentach szukałby rozwiązania problemów, poszukiwałby
winnych, oskarżałby i krzywdził. Działanie Jezusa skłania do refleksji, do
milczenia i zatrzymania się, aby wyjść z ludzkich schematów i działać wobec
zdrady okazując świętość, miłość. Jezus potrafi zadbać o najmniejsze nawet
szczegóły, aby pokazać czym jest świętość i jak kocha człowieka! Każdego
człowieka bez wyjątku!

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >