2013-03-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-22

HOMILIA

"Jestem Synem
Bożym"

Kimjestem?

Jedno z najważniejszych pytań jakie warto zadać sobie
życiu to pytanie: Kim jestem? Pytanie ważne, ale jednocześnie trudno na nie
odpowiedzieć.

Łatwo jest odpowiedzieć jak się nazywamy, gdzie
mieszkamy, ile mamy lat i jakie mamy wykształcenie. Łatwo jest też powiedzieć
co robimy, co lubimy, za czym nie przepadamy. Łatwo się zmierzyć i zważyć,
łatwo podać kolor swoich oczu

Kim jest człowiek? Kim jesteśmy? Kim jest każdy z nas?

Trudno powiedzieć kim jesteśmy, ale Bóg to wie. I On,
zaglądając gdzieś głęboko w nasze serca, widzi coś cennego, wartościowego,
wielkiego. Jest to tak cenne, wartościowe i wielkie, że Bóg nie waha się dać
swojego Syna, nie waha się patrzeć jak On umiera w cierpieniach na krzyżu. To wielka
cena jaką płaci Bóg, by to co w nas cenne i wielkie odkopać, wydobyć, odnowić,
oczyścić.

O naszej małości, pustce i rozbiciu, i o Bożej pomocy,
i naszym zwycięstwie w Bogu pięknie mówi zapomniana już dziś religijna
piosenka: Jam nie
godzien, Panie, Tego coś mi dał * Ty mnie tak biednego umiłować chciał. * Nic
nie mam swojego wszystko z ręki Twej, * Ale mnie samego przyjąć chciej. /
Jestem jak pył ziemi, który niesie wiatr * Jakby padający z nieba w ziemię
grad. * Jestem jak rozbity przez wichurę dzban, * Gdy nie stoisz przy mnie, Ty,
mój Bóg i Pan. / Przeciw moim wrogom, Ty mi dajesz moc * Z Tobą mi nie
straszna, nawet śmierci noc. * Czuję, żeś tu blisko, żeś mi pomóc chciał * Choć
nie jestem godzien tego, coś mi dał.

Ks. Paweł J.
MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >