2013-03-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-21

HOMILIA

Czwartek, V Tydzień Wielkiego PostuDzień Chrystusa
Ciemności
W Ewangelii wg św. Jana nie znajdziemy
ani jednego egzorcyzmu, ani jednej historii uwolnienia z mocy złego
ducha. Dzieje się tak dlatego, że Jan uważał świat za miejsce,
które w całości pogrążone jest w ciemności. Życie, które
przynosi Jezus jest więc przeniesieniem w inną rzeczywistość.
Człowiek przyjmując słowa Jezusa, ufając w obietnice przezeń
wypowiadane staje się uczestnikiem nowego świata, nowego życia,
które jest niezniszczalne. Faryzeusze i uczeni w Piśmie
reprezentują jednak stary świat, opanowany przez ciemności i nie
są w stanie akceptować słów Jezusa.
Przejście
Przejście ze starego do nowego świata
dokonuje się przez śmierć. Tak jak ziarno obumiera i dopiero
wówczas rodzi się z niego życie, tak człowiek może wejść do
nowego życia jedynie w momencie obumarcia starego. Na początku
historii świata przez grzech człowiek pogrążył się w
ciemnościach. Jednak Bóg od początku przewidział drogę ratunku
dla człowieka. W pierwszej chwili człowiek zupełnie jej nie
dostrzega, a jeśli już to widzi ją jako jakąś przerażającą
perspektywę: Prochem jesteś i w proch się obrócisz (Rdz
3,19). Śmierć wydaje się bowiem końcem. Dopiero zmartwychwstanie
Jezusa pozwala dostrzec, że jeśli Bóg sprowadza nasze życie do
prochu to jedynie po to, by ulepić zeń nowego człowieka.

Tajemnica
Tej właśnie perspektywy nie
dostrzegają faryzeusze. Nie dostrzega jej zresztą nikt, poza
wierzącymi, poza chrześcijanami. Dlatego św. Paweł pisząc o
Chrystusie ukrzyżowanym zauważa, że jest On zgorszeniem dla
Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani,
tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą
Bożą i mądrością Bożą. (1 Kor 1,23-24). Jezus objawia tę
tajemnicę swoim rozmówcom odwołując się do historii Abrahama
mówi do faryzeuszy o Abrahamie, który zobaczył Jego (Chrystusa)
dzień i rozradował się. Dzień, o którym mówi Jezus to dzień
narodzin Izaaka, w którym Abraham przekonał się, że Bóg
wyprowadza życie z niepłodnego łona Sary. Wtedy zajaśniała
blaskiem tajemnica Jezusa Chrystusa, tajemnica, której pogrążony w
ciemnościach świat nie może pojąć, że śmierć nie jest żadnym
końcem, ale jest drogą do nowego życia, że krzyż Chrystusa jest
miejscem gdzie najpełniej objawia się chwała Boga, że Bóg ma moc wzbudzić życie w tym, co obumarłe, wyprowadzić życie ze śmierci.
Poranek
Noc Paschalna, do której się zbliżamy
jest świętowaniem właśnie tej niezrozumiałej dla świata
tajemnicy zbawienia. Tylko wiara może nas przeprowadzić przez tę
noc, byśmy zobaczyli światło poranka zmartwychwstania. xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >